Pravý význam počítačových zkratek

APPLE
Arogance Produces Profit Losing Entity
arogance vede ke vzniku prodělečných společností

BASIC
Bill´s Attempt to Seize Industry Control
Billův pokus o získání kontroly nad průmyslem

CD-ROM
Consumer Device, Rendered Obsolete in Months
zařízení, které zastaralo za pár měsíců

DOS
Defective Operating System
chybný operační systém

IBM
I Blame Microsoft
obviňuji Microsoft

ISDN
It Still Does Nothing
pořád to nic nedělá

MICROSOFT
Most Inteligent Consumer Realize Our Software Only for Fools (and) Teenagers
nejchytřejší zákazníci zjistili, že naše programy jsou jenom pro hlupáky a puberťáky

PENTIUM
Produces Errorneous Numbers Through Incorrect Understanding of Mathematics
díky špatnému pochopení matematiky vytvoří chybné výsledky

PCMCIA
People Can´t Memorize Computer Industry Acronyms
lidé si nedokážou zapamatovat zkratky počítačového průmyslu

WINDOWS
Will Install Needless Data On Whole System
nainstaluje zbytečná data po celém systému

WWW
World Wide Wait
celosvětové čekání

back for good

© jr 5002