ŽENA - Chemická analýza
Prvek: žena
Značka Wo
Objevil: Adam
Atom. hmotnost:   dohodou přijatá 53,6 kg, může se pohybovat v rozmezí 40 – 200 kg
Výskyt: větší množství ve všech větších městských oblastech

Fyzikální vlastnosti:

 1. povrch obvykle pokryt barevným filmem
 2. bod varu nemá, mrzne bez jakékoliv známé příčiny
 3. topí se při speciálním zacházení
 4. hoří při nesprávném použití
 5. vyskytuje se v různých stavech od panenského kovu až po běžnou rudu
 6. podává se při tlaku aplikovaném na správných místech

Chemické vlastnosti:

 1. výborně přitahuje zlato, stříbro a množství různých druhů drahých kamenů
 2. absorbuje velké množství drahých látek
 3. může spontánně explodovat bez předcházejícího varování a bez jakékoliv známé příčiny
 4. nerozpustná v kapalinách, ale její aktivita prudce stoupá po nasycení alkoholem
 5. ze všech člověku dosud známých prvků nejlépe redukuje peníze

Běžné použití:

 1. dekorativní účely, zvláště ve sportovních autech
 2. může být dobrou pomůckou při relaxaci
 3. velmi efektivní čistidlo

Testování:

 1. čistý vzorek má v přirozeném stavu narůžovělou barvu
 2. v blízkosti kvalitnějšího vzorku se barva mění na zelenou

Možné riziko:

 1. v nezkušených rukou velmi nebezpečná
 2. je nelegální vlastnit více než jeden vzorek, ale současně je možno spravovat více vzorků, pokud se nacházejí na různých místech a nedostanou se navzájem do přímého kontaktu

Výstraha:

   delší vystavování se tomuto prvku je zdraví škodlivé!

back for good

© jr 0002