Pár vtipů o Windows

Co znamená to číslo u Windows 95:
- procentuální neúspěšnost instalace
- celkový počet úspěšných instalací (na světě)
- počet měsíců, po něž byly vyvíjeny
- procento hotového kódu v době distribuce
- plánovaný zisk v mld. USD
- počet chyb na 100 kB kódu
- výsledek dělení 1000:10 v "Kalkulátoru"
- počet taktů procesoru, po nichž musí alespoň 1 sec odpočívat
- nejčastější parametr ve zdrojovém kódu (wait 95)
- požadovaná minimální velikost RAM v MB
- přenosová rychlost v B/s mezi sytémovými subrutinami
- počet ještě plánovaných verzí DOSu
- počet MB nedokončeného kódu v době prvního release
- doba, za niž Bill tento systém vymyslel (v sekundách)
- odhad počtu let, za než se stávajícím tempem odladí všechny chyby

Tři největší katastrofy v dějinách lidstva:
Hirošima 45, Černobyl 86, Windows 95, ...

Bill zažaloval Tamagoči !!!! (to sou ty elektronický zvířátka)
Vždyť přece první systém, o který se člověk musel starat, aby mu nechcípnul byly Windows ...

back for good

© jr 0002