Zkušenosti s přechodem z Girlfriend 1.0 na Wife 1.0

Jeden můj přítel loni upgradoval z Girlfriend 1.0 na Wife 1.0. První co zjistil je, že nová verze se nesnáší s jinými aplikacemi. Je též vybavena baby-procesorem, který také spotřebuje hodně zdrojů. O těchto nedostatcích není žádné upozornění v manuálu a firemní dokumentaci, trebaže ostatní uživatelé ho upozorňovali, že tyto jevy zmíňenou aplikaci běžně doprovázejí. Nejen to.

Wife 1.0 se instaluje tak, že se spouští při bootování, aby mohla monitorovat všechny ostatní aktivity systému. Zjistil tedy, že některé aplikace, jako PokerNight 10.3, BeerBash 2.5 a PubNight 7.0 vůbec nefungují a shodí systém, jakmile se je pokusí spustit, přestože je dřív spouštěl běžně.

Při instalaci Wife 1.0 instaluje nežádoucí plug-iny, jako jsou např. Tchýňe 55.8 a Švagr Beta 2.0, aniž by bylo možno instalaci obejít. Navíc se zdá, že výkonnost systému každým dnem klesá a naopak program sám nabírá na velikosti.
Proto bych si přál, aby do nové verze Wife 2.0 přibylo:

Pokud jde o mě, rozhodl jsem se vyhnout se potížím s Wife 1.0 a držím se své Girlfriend 2.0. Nicméně i zde jsou četné problémy. Zřetelně není možné instalovat Girlfriend 2.0 na Girlfriend 1.0, nejdříve musíte Girlfriend 1.0 odinstalovat. Ostatní uživatelé říkají, že je to dlouho přetrvávající bug, o kterém jsem měl vědět. Zřejmě všechny verze Girlfriend vykazují konflikt na portu input / output. Myslím, že by tak hloupý bug už měli odstranit. A co horšího. Odinstalační program pro Girlfriend 1.0 nepracuje dobře a zanechává na aplikacích v systému nežádoucí stopy.
A ješte jeden otravný bug :
Všechny verze aplikace Girlfriend občas generují otravné hlášky o výhodách upgradu na Wife 1.0.

BUG WARNING:
Wife 1.0 má nedokumentovaný bug. Pokud se pokusíte nainstalovat Mistress 1.0 ješte než odinstalujete Wife 1.0, Wife 1.0 vám před odinstalací zruší všechny knihovny MSMoney a Mistress 1.0 se pak odmítne nainstalovat s poukazem na nedostatečné zdroje.

back for good

© jr 0002