Proč nemůže být mužský úd členem brigády socialistické práce ?

 1. Má občas tvrdou hlavu.
 2. Vstáva, kdy se mu zachce.
 3. Do práce se musí strkat.
 4. Nevydrží pracovat 8 hodin denně.
 5. Když se má po práci vzdělávat, lehne na pytel a usne.
 6. Plivá po zaměstnavateli.
 7. Často nedodržuje bezpečnostní předpisy a pracuje bez ochranných pomůcek ve vlhku.
 8. Je fluktuant, rád střídá pracoviště.
 9. Málokdy plní normu požadovanou zaměstnavatelem.
10. Nešetří materiálem a často dělá zmetky.
11. K vyššímu výkonu se vypne jen na rizikovém pracovišti.
12. Nerad navštěvuje Rudý koutek.

back for good

© jr 0002