Výběr z moudrých výroků Marka Twaina

Buď dobrý - a budeš sám.

Dávej si velký pozor na lhaní, jinak tě skoro jistě nachytají.

Jsi-li na pochybách, řekni pravdu.

Nikdy neříkej pravdu někomu, kdo si ji nezaslouží.

Lhát jsem uměl dřív než se postavit - bylo to ovšem v naší rodině tak samozřejmé, že si toho nikdo ani nevšiml.

Slova "pracovat" a "hrát si" označují tutéž činnost za různých podmínek.

Vždycky otevřeně přiznej chybu. Ostatní přestanou dávat pozor a umožní ti udělat další.

Řekne-li maminka, abys něco udělal, nehádej se s ní. Lepší je nechat ji při tom, že to uděláš, a pak se řídit svým lepším úsudkem.

Hřích nabude nové a opravdové hrůzy v okamžiku, když to začne vypadat, že se na něj přijde.

Vždycky čiň dobro. Některé lidi to potěší a zbytek ohromí.

Nikdy bys neměl udělat rošťárnu a svalit ji na brášku, pokud ji stejně dobře můžeš svalit na jiného kluka.

Nikdy neber to, co ti nepatří, pokud si to nemůžeš odnést s sebou.

Je lepší vzít si to, co ti nepatří, než to nechat zbůhdarma povalovat.

Prozřetelnost ti vždycky ukáže to, po čem toužíš - abys viděl, že toho nemůžeš dosáhnout.

Snažme se žít tak, aby naší smrti litoval i majitel pohřební služby.

Všechno dobré se dostane tomu, kdo čeká - a mezitím nezemře.

Klejte, dokud můžete, v nebi se to nesmí.

Mé zlozvyky mi chrání život, ale vás by zabily.

Nic není třeba napravovat tak, jako cizí mravy.

Pravda je to nejcennější, co máme. Proto s ní musíme šetřit.

Vědcovy předsudky se nazývají "teorie".

Nejprve shromáždi fakta, potom je můžeš překroutit podle libosti.

Je-li jediným tvým nářadím kladivo, začnou všechny tvé problémy vypadat jako hřebíky.

Nejzajímavější informace přicházejí od dětí, protože ty řeknou všechno, co vědí, a potom zmlknou.

back for good

© jr 1002