Test osobnosti
po pečlivé úvaze odpovězte na otázky a sčítejte své body

1. Myslíte si, že jste hezká/ý?
Ano - 1 bod
Ne - 0 bodů

2. Myslíte si, že jste chytrá/ý?
Ano - 2 body
Ne - 0 bodů

Vyhodnocení testu osobnosti:
Celkem jste získali:
3 body - Jste hezká/ý a moudrá/ý.
2 body - Jste moudrá/ý.
1 bod - Jste hezká/ý.
0 bodů - Jste ošklivá/ý a hloupá/ý.

back for good

© jr 4002