Test logického myšlení

Doporučujeme napsat si na papír čísla 1,2,.. 10 a k nim přiřazovat odpovědi ANO - NE.
Následující test, který vypracoval psycholog Allan Gintel, by měl ukázat vaši schopnost vyvodit správné řešení, které vyplývá z určitých výroků a zároveň by měl prověřit rychlost vašeho uvažování.
Následující výroky jsou ve skutečnosti nesmyslné, avšak je třeba vycházet z toho, že první dva výroky z každé úlohy jsou správné. Závěr z nich však může, anebo též nemusí být správný.
Pokud se vám zdá závěr třetího výroku správný, označte ho slovem ANO, v opačném případě NE. Na vypracování každé z úloh máte k dispozici jen 20 sekund.

  1. Všechny žáby jsou modré. Tento kůň je modrý. Proto tento kůň je žába.
  2. Všichni žáci jsou ryby. Někteří žáci jsou mloci. Proto někteří mloci jsou ryby.
  3. Některé mraky mají černé body. Černé body mají všechny domy. Proto některé mraky jsou domy.
  4. Všechny myši jsou hranaté. Všechno hranaté je modré. Proto všechny myši jsou modré.
  5. Všechny ovce jsou sloni. Někteří sloni jsou čápi. Proto všechny ovce jsou čápi.
  6. Někteří lidé, kteří mají rádi Alici, nemají rádi Roberta. Proto lidé, kteří mají rádi Roberta, nemají rádi Alici.
  7. Někteří psi rádi recitují básně. Všichni psi jsou laviny. Proto některé laviny rády recitují básně.
  8. Nikdo s červeným nosem nemůže být premiérem. Všichni muži mají červené nosy. Proto žádný muž nemůže být premiérem.
  9. Všichni jezevci jsou sběratelé umění. Někteří sběratelé umění žijí v norách. Proto někteří jezevci žijí v norách.
  10. Nikdo s fialovými vlasy není mladý. Někteří lidé, kteří mají fialové vlasy, pijí mléko. Proto někteří lidé, kteří pijí mléko, nejsou mladí.

Výsledky jsou níže.

Vyhodnocení:
Za každu odpověď ANO při otázkách 2, 4, 7, 8, 9, 10 máte 1 bod.
Za každu odpověď NE při otázkách 1, 3, 5, 6 si též připočtěte 1 bod.

7-10 bodů: Vynikající. Těžko může být někdo lepší než vy. Vaše logika je přímo železná.
5-6 bodů: Logické uvažování patří k vašim silným stránkám.
3-4 body: Zlatá střední cesta, žádný génius, ale hlupák rovněž ne.
2-0 body: Vaše silné stránky se neprojevují právě v logice.

Pokud jste neuspěli, nezoufejte. Manažer banky se zahraniční účastí, jeden fotoreportér a redaktorka získali jen 4 body. Zástupkyně šéfredaktora, ředitel Matematického ústavu SAV a jeho syn dosáhli plného počtu bodů.... jen autor AS získal dvanáct bodů, jeden bod díky tomu, že neumí počítat a druhý jako satisfakci, že musel tento test číst ve slovenštině a nevěděl, co je to bocian.

back for good

© jr 5002