Složitá matematická úloha
aneb Co dělá tatínek?

Zadání úlohy:
Maminka je dnes o 21 let starší než její dítě. Za 6 let bude dítě 5x mladší než maminka.
Otázka:
Kde je tatínek?

Úloha není tak neřešitelná, jak se zdá.

Řešení:
Dnešní věk dítěte = X
Dnešní věk matky = Y
Máme tedy:
X+21 = Y
Situace za 6 let:
5 * (X+6) = Y+6
Řešíme jako soustavu rovnic, dosadíme za Y:
5*X + 30 = X + 21 + 6
Po zkráceni dostaneme:
X = - 3/4
Čili dítěti je dnes mínus třičtvrtě roku, což je devět měsíců, tudíž:
Tatínek právě souloží s maminkou!

back for good

© jr 4002