Počítačový specialista vypráví kamaradům

"Prišel jsem domů, koukám, v posteli moje žena úplně nahá a navíc s cizím chlapem.
Koukali na mně a pohled jejich očí byl tak posmešný, až mně zamrazilo.
Zmocnila se me strašná předtucha.
Běžím k počítači a opravdu - Ty svině mi změnily heslo!"

back for good

© jr 7002