Správně to podat

   Večer jdou dva kamarádi z divadla. Na ulici dojdou velmi přitažlivou, krásně oblečenou dívku. Jeden se otočí k druhému a řekne: "Za noc s ní bych byl ochoten dát 50 dolarů."
   K jejich překvapení dívka poznámku zaslechla a řekne: "To beru."
   Muž ji doprovodí domů a stráví s ní noc.
   Ráno jí dá 25 dolarů. Ona žádá zbytek a vyhrožuje, že to dá k soudu. On se jí vysměje: "To chci vidět, jak to u soudu podáš."
   Příští den však opravdu dostane obsílku k soudu (je zřejmé, že se příběh neodehrává u nás). Spěchá za svým advokátem a podrobně mu vše vypoví. Advokát mu řekne: "Soud by se asi přiklonil na její stranu, ale bude zajímavé, jak to předloží."
   Po obvyklých procedurách dívčin advokát osloví soudce: "Vaše ctihodnosti, moje mandantka vlastní malou nemovitost, zahrádku obklopenou hustými křovinami. Domluvila se s odpůrcem, že mu pozemek na pevně stanovenou dobu pronajme za 50 dolarů. Odpůrce zahrádku využíval v souladu s dohodnutým účelem, ale poté zaplatil mé mandantce pouze 25 dolarů. Nájemné nebylo nepřiměřené, neboť omezilo mou mandantku ve využívání vlastnického práva nemovitosti. Proto žádáme, aby soud rozhodl, že odpůrce je povinen zbývající částku doplatit."
   Na odpůrcova advokáta to učinilo dojem a pobavilo ho to. Proto změnil připravenou obhajobu: "Vaše ctihodnosti, můj klient připouští, že žalobkyně vlastní krásnou nemovitost, že si ji pronajal a že mu z této dohody vyplynulo potěšení. Můj mandant však na pozemku objevil studánku, obložil ji vlastními kulatými kameny, zasunul do ní hadici a instaloval pumpu; to vše z vlastní iniciativity. Žádáme, aby soud uznal, že zmíněná vylepšení vyrovnávají část dohodnutého nájemného a rozhodl ve prospěch odpůrce."
   Advokát dívky vznesl námitku: "Vaše ctihodnosti, moje klientka uznává, že odpůrce na pozemku skutečně nalezl studánku a provedl uvedená vylepšení. Kdyby však o existenci studánky předem nevěděl, pozemek by si jistě nepronajal. Kromě toho při ukončení nájmu odpůrce odnesl své kameny, vytáhl hadici a odnesl pumpu. Toto vybavení táhl křovinami a navíc otvor studánky zanechal větší, než byl původně; tím jej učinil snadno přístupný dětem. Doufáme proto, že soud rozhodne v náš prospěch."
   A rozsudek byl jasný.

back for good

© jr 0002