William Shakespeare (1564-1616)

   Největší anglický i světový dramatik a básník. Vrcholný umělecký představitel evropského humanismu a pozdní renesance, nejvýznamnější představitel alžbětinského divadla. Ve svých osmnácti letech se oženil se šestadvacetiletou Annou Hathawayovou. Již před rokem 1592 působil jako herec a spisovatel v Londýně. Měl přístup do londýnských právnických kolejí i ke dvoru královny Alžběty I. (1533-1603), kde se hrály jeho hry. Stal se spolumajitelem a dramatikem vynikající londýnské divadelní společnosti 'Služebníků lorda komořího', která od roku 1599 hrála v nové aréně 'The Globe'. Shakespeare celkem napsal asi 39 divadelních her. Do roku 1600 se zabýval především komediemi a historickými hrami z anglických dějin. Jeho dílo nenese ani stopy po antické osudovosti nebo po středověké podřízenosti víře, naopak je světské, jeho neobyčejně rozmanití hrdinové jsou sami strůjci svého osudu, jejich činy vyplývají z jejich charakteru. Nejsou to také jen nositelé idejí, ale složité a často rozporné, živoucí povahy. Shakespeare zemřel v rodném Stratfordu nad Avonou ve stejném dni jako slavný španělský spisovatel Miguel Cervantes y Saavedra (1547-1616).
Komedie:
Komedie plná omylů, Zkrocení zlé ženy, Sen noci svatojánské, Mnoho povyku pro nic, Kupec benátský, Večer tříkrálový, ...
Tragédie:
Romeo a Julie, Macbeth, Hamlet, Král Lear, Othelo, ...
Historické hry:
Jindřich IV., Jindřich VI., Richard III., ...
Pohádkové hry:
Zimní pohádka, Bouře ...
Sonety

Romeo a Julie - ukázky
 • Poznámka k textu
 • Prolog
 • I/5 ... Romeo spatřuje Julii
 • I/5 ... Romeo a Julie se poprvé setkávají
 • II/5 ... v zahradě Capuletů
 • III/5 ... Romeo a Julie
 • V/3 ... hrobka
 • TEXT
      Kdy přesně byla hra napsána a kdy se poprvé provozovala, není známo. Ale řada okolností nasvědčuje tomu, že první uvedení proběhlo někdy v r. 1596 a že text vznikl krátce předtím. Text hry vyšel poprvé tiskem v tzv. kvartovém vydání (zhruba formát A5) v r. 1597 (K1), dlaší kvartová vydání následovala v letech1599 (K2), 1609 (K3) a 1637 (K4). V r. 1623 byla pak hra zařazena do souborného tzv. foliového (zhruba formát A4) vydání. K1 je značně nespolehlivé, nejspíš vzniklo "pirátsky", bez souhlasu autora a herecké společnosti, na podkladě poznámek a vzpomínek herců, podplacených nakladatelem. Vydání K2 následuje po autorově redakci textu, přesto vykazuje mnoho nedopatření a chyb, takže při rekonstrukci autentického textu vydavatelé často kombinují znění K1 a K2. (Foliové vydání se od K2 už prakticky ničím neliší.)

  Prolog
  Vystoupí Chór.
  CHÓR
  Dva rody, oba stejně vážené,
  mezinimiž po léta zuří boj,
  vyvolaly v půvabné Veroně
  zas nový krvavý nepokoj.
  Z prokletých beder obou nepřátel
  zrodil se nešťastný pár milenců
  a pouze jejich krutý osud měl
  konečně pohřbít zlobu rodičů.
  Ten příběh lásky, která končí smrtí,
  i nenávisti otců, jež by snad
  neskončila, nebýt smrti těch dětí,
  vám budeme dnes dvě hodiny hrát.
  A pokud se vám vlídně hledět zlíbí,
  snad snahou nahradíme, co hře chybí.
  Odejde.

  I/5 ...
  ROMEO (sluhovi)
  Kdo je ta dívka, jejíž ruka zdobí tamtoho rytíře?
  SLUHA
  To nevím, pane.
  ROMEO
  Ona svým světlem rozsvěcuje svíce
  a jako v černochově uchu náušnice
  na tváři temné noci jasně plane -
  nedostupná jako zlato zakopané
  hluboko pod zemí. Ostatní dámy
  vedle té holubice jsou jak vrány.
  Tanec už skončil. Půjdu honem za ní,
  chci z její ruky přijmout požehnání.
  Já že jsem miloval? To jsem byl slepý.
  Tohle je křišťál. Tamto byly střepy.

  I/5 ...
  ROMEO
  (Julii) Vás dotýkat se neurvalou dlaní
  je stejný hřích jak svátost znesvětit,
  ale mé rty, poutníci uzardělí,
  spěchají polibkem tu vinu smýt.
  JULIE
  Křivdíš své ruce, poutníčku můj milý,
  vždyť poutá mojí ruku oddaně,
  tím dotykem se obě políbily,
  jak k modlitbě jsou k sobě spoutané.
  ROMEO
  Člověk se modlí nejen rukama.
  JULIE
  Máš pravdu, k modlení jsou hlavně rty.
  ROMEO
  Dopřej jim taky zbožnost, lásko má,
  ať k modlení jsou k sobě sepjaty.
  JULIE
  Mé rty jsou němé, modlit se však chtějí.
  ROMEO
  Mlč, světice, a dej mi rozhřešení.
  Líbá ji.
  Teď tvoje rty z mých všechny hříchy sňaly.
  JULIE
  Do smrti je teď na rtech ponesu?
  ROMEO
  Přesladká výtka. Ne, to nedovolím.
  Vrať mi je zpět.
  Líbá ji.
  JULIE
  Líbáš jak z partesu.
  CHŮVA
  Slečno, volá vás vaše paní matka.
  Julie odchází.
  ROMEO
  A kdo je její máti?
  CHŮVA
  Nevíte?
  No přece paní tady toho domu.
  Moudrá a vzácná dáma, mladíku.
  Tu holčičku jsem já jí odkojila.
  Řeknu vám, který tuhle dostane,
  má vystaráno.
  ROMEO
  (stranou) Dcera Capuleta?
  Mám vystaráno, mám! Je po mně veta.
  BENVOLIO
  Tak pojďte, odejdeme v nejlepším.
  ROMEO
  Z tohoto světa? Už brzy. Já vím.
  CAPULET
  Pánové, přece nechcete už jít?
  Za chvíli bude drobné pohoštění.
  Muži v maskách se mu šeptem omlouvají.
  nuže, tak dobrá. Moc vám děkuji
  za vaši návštěvu. Díky a dobrou noc.
  Jděte jim posvítit. A my jdem spát.
  Vždyť na mou věru už se připozdilo,
  tak na kutě.
  Odejdou všichni kromě Julie a Chůvy.
  JULIE
  Chůvo, pojď sem! Kdopak je tamten pán?
  CHŮVA
  Ten? Syn a dědic pana Tiberia.
  JULIE
  A ten, co právě vyšel ze dveří?
  CHŮVA
  No, to je přece mladý Petruccio.
  JULIE
  A ten za ním, co vůbec netancoval?
  CHŮVA
  Tak toho neznám.
  JULIE
  Zjisti, kdo je to.
  Odejde Chůva.
  Je-li ženatý,
  má svatba ať se v pohřeb obrátí.
  Vrací se chůva.
  CHŮVA
  Romeo jmenuje se. A je Montek.
  Jediný syn vašeho nepřítele.
  JULIE
  Jediná moje láska musí být
  jediná moje nenávist. Ten cit
  vznik předčasně a dozrál se zpožděním,
  miluji toho, koho nenávidím.
  CHŮVA
  Copak, copak to říkáš?
  JULIE
  Rýmovačku,
  kterou mě naučil můj tanečník.
  Za scénou hlas:"Julie!"
  CHŮVA
  Už jdem!
  Jdem taky spát, ať nejsme poslední.
  Odejdou.

  II/2
  V zahradě Capuletů.
  Vystoupí Romeo za zdí zahrady.
  ROMEO
  Kdo nebyl raněn, se jizvám směje.
  Vystoupí Julie nahoře v okně.
  Bože! Jaká zář plane tamhle v okně?
  Julie, slunce, posel východu.
  Slunce mé, vyjdi, zabij bludnou lunu,
  tu bleduli, závistí zelenou,
  že pozemská ty nadpozemsky záříš.
  Nenech se zotročit jak jiné dívky
  panenskou bohyní. To její roucho
  cudnosti nosí blázni! Odhoď ho!
  To je má láska. Moje vyvolená.
  Škoda že o tom neví.
  Mluví, i když nic neříká. Jak to?
  Oči má výmluvné. Odpovím jí!
  Jsem příliš troufalý. Nemluví ke mně.
  Dvě nejkrásnější hvězdy na obloze
  se někde schovaly a její oči
  v nebeských sférách září místo nich.
  nebo si místo navždy vyměnily?
  V půvabech tváře zář hvězd pohasne
  jak lampa ve dne. A tam na nebi
  se rozední při svitu jejích očí,
  že ptáci začnou zpívat o překot.
  Jak si teď bere hlavu do dlaní!
  Chtěl bych být rukavičkou na té dlani
  a hladit její tvář.
  JULIE
  Ach bože.
  ROMEO
  Mluví.
  Zkus ještě něco říct, můj anděli.
  Vznášíš se nade mnou jak posel z nebe,
  jsi stejně čarokrásná jako on,
  když osedlá si bílý obláček
  a tiše pluje lidem nad hlavou,
  že všichni strnou a s očima v sloup
  zírají užasle na vzácný div.
  JULIE
  Romeo, Romeo, proč jsi Romeo?
  Zřekni se otce, zapři svoje jméno,
  a jestli nechceš, zapřu já svůj rod
  a navždy budu patřit pouze tobě.
  ROMEO
  Mám poslouchat dál, nebo promluvit?
  JULIE
  Jenom tvé jméno je můj nepřítel.
  Ty nejsi Montek. Ty jsi prostě ty.
  Co je to Montek? Ruka nebo noha?
  Tvá paže, tvář, anebo jiná část,
  co k tobě patří? Ne? Tak znič to jméno!
  Co na něm záleží? Takzvaná růže
  nazvaná jinak bude vonět stejně.
  A stejně Romeo by s jiným jménem
  byl stejně drahocenný jako bez něj.
  Tak se ho zbav, Romeo, pryč s tím jménem,
  a místo něho,však tě neubude,
  si vezmi mě.
  ROMEO
  Beru tě za slovo.
  Řekni mi "milý", já se nechám překřtít
  a nebudu už nikdy Romeo.
  JULIE
  Kdo jsi ty, co tu pod pláštíkem noci
  rušíš mou samomluvu?
  ROMEO
  Jak to říct,
  když nechci vyslovit to jméno, které,
  má milovaná, tolik nenávidím,
  protože tobě zní tak nepřátelsky.
  Mít ho tu napsané, roztrhám ho.
  JULIE
  Tvůj hlas mě dosud stačil omámit
  jen hrstkou slov, a už ho vždycky poznám.
  nejsi snad Romeo? A nejsi Montek?
  ROMEO
  Ne, žádný z nich, když oboje ti vadí.
  JULIE
  Jak ses tu ocit? Řekni, proč jsi tady?
  Zahradní zeď je vysoká a strmá.
  Život riskuješ, kdyby tě tu našel
  někdo z mých příbuzných. Sám víš, kdo jsi.
  ROMEO
  Na křídlech lásky jsem zeď přeletěl,
  i nejvyšší zeď na lásku je krátká,
  láska dokáže, co si zamane,
  a těch tvých příbuzných se nebojím.
  JULIE
  Za žádnou cenu nesmějí tě najít.
  ROMEO
  Plášť noci mě před nimi ukryje.
  Jestli mě ale nechceš, ať mě najdou,
  ať radši jejich zášť mi zkrátí život,
  než abych živořil dál bez tvé lásky.
  JULIE
  A kdo ti prozradil, kde mě máš hledat?
  ROMEO
  Srdce mě pohánělo tlukotem
  a vedlo mě. Já mu jen půjčil oči.
  Námořník nejsem, ale kdybys byla
  daleko, kdesi za sedmero moři,
  ihned bych vyplul pro takový poklad.
  JULIE
  Škraboška noci zakrývá mi tvář,
  že není vidět, jak se červenám
  kvůli těm řečem, co jsi vyslechl.
  Jak ráda bych se slušně upejpala,
  svá slova brala zpět, však sbohem, ctnosti.
  Miluješ mě? Já vím, že řekneš ano,
  a já ti uvěřím. I kdybys přísahal,
  můžes mi lhát. Přísahy milenců
  prý budí smích. Romeo, miláčku,
  po pravdě mi to pověz: máš mě rád?
  A jestli myslíš, že jsem lehká kořist,
  začnu se mračit, dělat naschvály,
  svádět tě odmítáním. Ne, to nechci!
  Monteku milý, jsem v tom po uši
  a tak se možná chovám, jak se nemá.
  Jenomže, věř mi, budu stálejší
  než ty, co lstivě hrají netykavky.
  Já vím, že jsem se měla držet zpátky,
  ale tys vyslech nedopatřením,
  co k tobě cítím, tak mi, prosím, odpusť
  to vyznání, které ti osvětlilo,
  co bylo určeno jen černé noci.
  ROMEO
  Přísahám, drahá, při nebeské luně,
  jež stříbrem polévá koruny stromů -
  JULIE
  Při luně nepřísahej, Romeo.
  Vrtkavý měsíc, den co den se mění,
  tvá láska mohla by být stejně vratká.
  ROMEO
  Tak při čem tedy?
  JULIE
  Nepřísahej vůbec,
  a když už musíš, zaklínej se sebou,
  vždyť ty jsi moje modla nejvyšší,
  jen v tebe věřím.
  ROMEO
  Kdybys někdy v srdci -
  JULIE
  Ne, nepřísahej. Jak tě zbožňuju,
  to, co se dneska stalo, netěší mě.
  Je to tak prudké, nerozumné, náhlé,
  jak blesk z čistého nebe, který zmizí
  dřív, než si řekneš:"Vida, blýská se."
  Dobrou noc, milý, snad to poupě lásky
  dozraje časem v krásný květ, až příště
  se potkáme. Dobrou noc, nejdražší.
  Snad spánek nám vnese mír do duší.
  ROMEO
  Julie, ty mě jen tak opouštíš?
  JULIE
  A co bys ještě ode mě dnes čekal?
  ROMEO
  Vyznání, že mě taky miluješ.
  JULIE
  To jsem ti dala, než sis o ně řekl,
  i když bych teď ho měla ráda zpátky.
  ROMEO
  Chceš ho vzít zpátky? Pročpak, miláčku?
  JULIE
  Jen abych ti ho mohla zase vrátit.
  A přitom přeju si, čeho mám spoustu.
  Je ve mně lásky jako vody v moři,
  a stejně hluboké. Čím víc jí dám,
  tím víc jí zbývá, však je nekonečná.
  Volá Chůva (za scénou).
  Někdo sem jde. Romeo, na shledanou. -
  Už běžím, chůvo! - Sladký Monteku,
  jenom mě nezraď. Počkej, ještě přijdu.
  Odejde.
  ROMEO
  Ach, noci, noci, požehnaná noci,
  snad nebude to všechno pouze sen,
  až příliš krásný, než aby byl pravdou.
  Julie se vrací.
  JULIE
  Tři slova, Romeo, a musím jít.
  Jestli máš se mnou vážné úmysly
  a chceš mě za ženu, pak mi dej zprávu
  po tom, koho si pošlu, kdy a kde
  se bude konat sňatek. Vše, co mám,
  ti k nohám položím a půjdu s tebou,
  můj manželi a pane, na kraj světa.
  CHŮVA
  (Za scénou) Slečno!
  JULIE
  Už jdu!
  (Romeovi) Však jestli mě jen klameš,
  snažně tě prosím -
  CHŮVA
  (Za scénou) Slečinko!
  JULIE Už běžím.-
  - s tím žertem přestaň a mě zanech žalu.
  Zítra za tebou pošlu.
  ROMEO
  Spáso moje -
  JULIE
  Dobrou noc nastokrát.
  Odejde.
  ROMEO
  Stokrát je zlá, když nutí tě jít spát.
  Za milou milý letí jak žák ze školy,
  od ní jak do školy jde krokem pomalým.
  Julie se objeví znovu nahoře.
  JULIE
  Romeo! Uú. Jako sokolíka
  bych si tě chtěla umět přivolat.
  Teď ale musím šeptat, hlídají mě.
  Jinak bych překřičela ozvěnu
  a ochraptěle opakovala
  dokola Romeo, Romeo, Romeo.
  ROMEO
  Má duše na mě volala mým jménem!
  Jak nejněžnější hudba nocí zní
  stříbřitě křehká slůvka milenců.
  JULIE
  Romeo!
  ROMEO
  Drahá?
  JULIE
  V kolik hodin zítra
  mám k tobě poslat?
  ROMEO
  Nejpozději v devět.
  JULIE
  Platí. Bude to pro mě celá věčnost.
  Nevzpomínám si, co jsem ti to chtěla.
  ROMEO
  Nech mě tu stát, dokud si nevzpomeneš.
  JULIE
  Radši si nevzpomenu, abys zůstal
  a připomínal mi, jak tě mám ráda.
  ROMEO
  To ti rád budu připomínat pořád,
  až zapomenu na vše, kromě tebe.
  JULIE
  Už bude ráno, měl bys odejít,
  nebo jen poodejít jako ptáček,
  kterého škodolibec pouští z dlaní
  na dva tři krůčky, s pouty na nohou,
  a hned ho jemnou nitkou strhne zpět
  v žárlivé bázni, aby neutekl.
  ROMEO
  Chci být tvým ptáčkem, drahá!
  JULIE
  Kéž bys byl,
  však mohla bych tě láskou umačkat.
  Dobrou noc přát ti mě tak sladce mučí,
  že do rána bych se tu s tebou chtěla loučit.
  ROMEO
  Ať mír tě provází. Měj hezké sny.
  Odejde Julie.
  Ty sny se budou mít, že s tebou spí.
  Teď musím hned za otcem Lorenzem,
  své štěstí šťastně dovést do konce.

  III/5
  Vystoupí nahoře Romeo a Julie (s provazovým žebříkem).
  JULIE
  Miláčku, nechoď. Ještě není ráno.
  Ten pták, který tě zpěvem vyplašil,
  to nebyl skřivan, to byl slavíček.
  Každou noc si tu na granátovníku
  tak prozpěvuje. Byl to slavík, věř mi.
  ROMEO
  Ne, byl to skřivan, posel svítání.
  Vidíš, jak závistivě východ zbledl
  a krajky světla potrhaly mraky.
  Noc vypálila svoje svíce. Den
  už schází po špičkách z vrcholků hor.
  Buď živý odejdu, nebo tu zemřu.
  JULIE
  To světlo není svítání. To poznám.
  Spíš kometa. Slunce ji posílá,
  aby ti posvítila na cestu
  a doprovodila tě do Mantovy.
  Tak ještě zůstaň. Ještě neodcházej.
  ROMEO
  Ať si mě chytnou. Ať mě zabijou.
  Mně je to jedno. Bude, jak si přeješ.
  Dobře, ten šedavý svit není úsvit,
  jen odlesk bledé záře měsíce,
  a žádný skřivan zpěvem neudeřil
  vysoko nad námi do klenby nebe.
  Má vůle odejít je čím dál menší.
  Přijď, smrti, přijď, když Julii to těší.
  Povídej něco, ještě není ráno.
  JULIE
  Je ráno. Uteč! Honem! Na shledanou.
  To skřivan skřehotá tak rozladěně,
  vrže to, skřípe, až mi to rve uši.
  Prý jeho trylky umí rozveselit,
  mně naopak z nich srdce usedá.
  Jestli má žabí oči, jak se říká,
  proč nevyměnil si s žábou i hlas,
  když jeho nelítostné kvákání
  milence jak polnice rozhání.
  Jdi už! Světlo je čím dál jasnější.
  ROMEO
  S tím světlem tma nám padá do duší.
  Vystoupí Chůva.
  CHŮVA
  Julie!
  JULIE
  Chůvo?
  CHŮVA
  Jde sem paní matka.
  Dejte si pozor, už je boží den.
  Odejde.
  JULIE
  Tak vpusť ho, okno. A můj život si vem.
  ROMEO
  Polibek ještě, teď už musím jít.
  Spustí žebřík a slézá po něm dolů.
  JULIE
  Má lásko. Romeo, můj manželi.
  Chci vědět o každé tvé hodině,
  každá se jako týden potáhne,
  a tak se zdá, že budu hodně stará,
  než uvidím tě zase, Romeo.
  ROMEO
  Sbohem.
  Pošlu ti ihned zprávu, Julie,
  jenom co najdu posla v Mantově.
  JULIE
  Romeo, uvidím tě ještě někdy?
  ROMEO
  Určitě ano, o těch dnešních strastech
  si jednou budem s chutí vyprávět.
  JULIE
  Bože! Straší mě divná předtucha,
  když vidím tě v té hloubce pod sebou.
  Jsi jako mrtvý na dně hrobky. Buď
  mě šálí zrak, nebo jsi na smrt bledý.
  ROMEO
  I ty jsi pobledla, má nejsladší.
  Žal upíjí nám krev. Miláčku, sbohem!
  Odejde.
  JULIE
  Štěstěno, prý jsi nestálá. Tak proč
  jsi odvedla mi toho, který je
  vzor stálosti? Nebo buď přelétavá,
  za chvilku se ho, doufám, nabažíš
  a pošleš mi ho zpět.
  ...

  V/3 ...
  ROMEO
  Uložím tě. Kdo jsi? Pan hrabě Paris.
  Vznešený Mercuziův příbuzný.
  Sluha mi říkal něco po cestě
  a já ho nevnímal. Co to jen bylo?
  Ovšem, vždyť říkal, že si Paris měl
  vzít Julii. Nebo se mi to zdálo?
  Anebo blázním, sotva uslyším
  vyslovit její jméno? Dej mi ruku!
  Nás oba škrtli z knihy života.
  Zato tě pohřbím v nejskvělejším hrobě.
  Otevře hrobku, v níž leží Julie.
  To není hrob, spíš maják, příteli.
  Leží tu Julie a její krása
  z té hrobky dělá křišťálový sál.
  Položí parise vedle Juliina hrobu.
  Teď mrtvý mrtvého odevzdá smrti.
  Jak častokrát se v umírajícím
  v nejtěžší chvilce náhle rozzáří
  poslední záblesk života. Má lásko,
  tvá krása není záblesk! Záříš dál!
  I po smrti. Smrt z tebe vysála
  med dechu, ale nepřemohla tě.
  Na tvoji krásu nemá. Prapor krásy
  dál plane červení tváří a rtů
  a bílý prapor smrti nebyl vztyčen.
  Tybalte, ležíš tady, zalit krví,
  jak jinak bych ti nejlíp mohl prospět
  než tím, že rukou, co tě zabila,
  zabiju v sobě tvého nepřítele.
  Bratranče, promiň. Julie, má lásko,
  proč stále jsi tak krásná? Mám snad věřit,
  že si tě zamilovala nehmotná Smrt
  a že si tě ta stvůra vyžilá
  tu ve tmě drží jako milenku?
  Abych měl klid, zůstanu tady s tebou
  a tenhle palác černočerné noci
  už neopustím. Budu tady pořád
  i s těmi červy, kteří ti tu slouží.
  Tady se uložím k věčnému spánku
  a z těla, které svět už unavil,
  setřesu úděl nepřejícných hvězd.
  Naposled, oči, dívejte se, paže,
  objímejte, a rty, vy brány dechu,
  zpečeťte smlouvu, za niž ručí smrt.
  Můj hořký průvodce a lodivode,
  ukaž mi cestu k ostrým skaliskům,
  o něž se roztříští má usmýkaná bárka!
  Připíjím ti, má lásko
  (Vypije jed) Lékárníku,
  jsi poctivec. Za polibkem jde smrt.
  Políbí Julii, padne a zemře.
  Vystoupí otec Lorenzo s lucernou, krumpáčem a lopatou.
  LORENZO
  Stůj při mně, svatý Františku. Zakop
  jsem o hrob, to prý nosí smůlu. Kdo tam?
  BALTAZAR
  Váš přítel, otče. Já vás dobře znám.
  LORENZO
  Bůh s tebou, synu. Prosím tebe, nevíš,
  čí louč tu svítí zbůhdarma všem těm
  osleplým lebkám, slepým červíkům?
  Zdá se, že hoří v hrobce Capuletů.
  BALTAZAR
  Je to tak, otče. Můj pán je tam uvnitř,
  váš dobrý známý.
  LORENZO
  Kdo?
  BALTAZAR
  Pan Romeo.
  LORENZO
  Jak je tam dlouho?
  BALTAZAR
  Snad půl hodiny.
  LORENZO
  Pojď se mnou do té krypty!
  BALTAZAR
  Nemůžu.
  Můj pán mi nařídil, abych šel pryč,
  a hrozil, že mě rovnou zabije,
  jestli sebudu plést do jeho věcí.
  LORENZO
  No dobře, půjdu sám. Jde na mě strach,
  že se tu stalo něco neblahého.
  BALTAZAR
  Chvíli jsem usnul, měl jsem divný sen,
  jako by se tu můj pán s někým bil,
  a dokonce ho zabil.
  LORENZO
  Romeo!
  Otec Lorenzo se shýbne a vidí krev a zbraně.
  Kde se tu proboha vzala ta krev,
  co třísní kamenný vchod do hrobky?
  A co zde v ráji míru dělají
  ty opuštěné zkrvavené kordy?
  Vstoupí do hrobky.
  Romeo - mrtev! Cože? Paris taky?
  Zborcený krví. Copak všechno zlé
  muselo přijít takhle najdenou?
  Julie se vzbudí.
  Julie už se probouzí.
  JULIE
  Laskavý otče, a kde je můj muž?
  Dobře si vzpomínám, kde mám teď být,
  a jsem tu. Ale kde je Romeo?
  Hlasy za scénou.
  LORENZO
  Slyším nějaké hlasy, pojďme, děvče,
  z té smrtí zamořené sluje spánku.
  Náš úmysl zvrátila vyšší moc,
  které se nelze protivit. Pojď pryč!
  Tvůj manžel leží mrtvý na tvých prsou.
  A Paris tam. Pojď. Navždycky se skryješ
  v klášterních zdech u milosrdných sester.
  Na nic se neptej, už se blíží stráž.
  Pojď, Julie. Bojím se tady zůstat.
  Odejde.
  JULIE
  Tak jděte, jděte! Já nemám kam jít.
  Copak to svírá v prstech moje láska?
  Skleničku? Jed ti pomoh na věčnost?
  Ty sobče, nenechals mi ani kapku.
  Co mně má pomoct? Slíbám tvoje rty.
  Snad na nich uplpěla kapička jedu
  a opět spojí nás hojivá smrt.
  Líbá Romea na rty.
  Tvé rty jsou ještě teplé.
  1. STRÁŽNÝ
  (Za scénou) Veď nás! Kudy, chlapče?
  JULIE
  Cože? Už jdou? Tak rychle!
  Vezme Romeovu dýku.
  Drahá dýko,
  zde je tvé místo, tady zrezavěj.
  Probodne se, padne a zemře.
  Vstoupí Páže a městská stráž.
  ...

  back for good

  © 1999 jr