Jak uvést přednášejícího do rozpaků

Československý časopis pro fyziku přetiskl před časem článek německého fyzika J. Liebertze, v němž se podává návod, jak se účastnit diskuse k fyzikální přednášce, i když jejímu obsahu vůbec nerozumíme, a nadto ještě uvést přednášejícího do rozpaků. Uveďme alespoň některé doporučované postupy.

Postřehneme například, že přednášející popisuje experimenty, které prováděl při tlaku 10 atmosfér a teplotě 80°C. Můžeme tedy bez obav položit otázku:"Pracoval jste také při tlaku 50 atmosfér?" Zvolíme-li dostatečně vysokou nebo nízkou hodnotu, o níž víme, že byla přednášejícímu nedostupná, donutíme na něm přiznání, že experiment za těchto podmínek bohužel neprováděl. Můžeme pak ještě dodat, že výsledky za těchto podmínek by byly jistě zajímavé a budeme mít určitě pravdu. V zápalu horlivosti se nesmíme ovšem zeptat, zda byly prováděny pokusy také při minus 300°C, abychom se sami neztrapnili.

Velice účinné jsou otázky typu "Byla použitá látka skutečně čistá?", "Platí odvozené vztahy úplně přesně?" a podobně. Nikdy na ně totiž nelze odpovědět kladně a připustí-li přednášející, že podmínky experimentu nebo výpočty nebyly ve skutečnosti úplně dokonalé, stačí se pak jen posadit s potřásáním hlavou a s případnou poznámkou "Děkuji, teď je mi to jasné." Umocněného psychologického účinku se dosáhne takzvanou "metodou hloupé otázky". Začneme větou "Dovolte mi jednu docela hloupou otázku", po níž následuje neobyčejně rafinovaná (nebo tak stupidní) otázka, na niž nelze prakticky odpovědět. Přednášející se pak jeví (alespoň nezasvěcené části obecenstva) jako někdo, kdo si neví rady ani s tak banálními problémy.

Naprosto spolehlivá je metoda vzájemného nedorozumění. Při ní si vybereme z přednášky nějaký fakt, překroutíme ho a na tomto základě pak formulujeme otázku. Jestliže přednášející hovořil o tom, že nějaká látka měla modrou barvu, zeptáme se: "Jestliže jsem přednášejícímu dobře rozuměl, má být uvedená látka šedá. Myslím ale, že podle teoretických předpokladů to není možné a že barva musí být modrá, nanejvýš ještě šedomodrá." Přednášející ve své odpovědi upozorní, že hovořil právě o látce modré, a dokonce přizná, že mohla mít šedomodrý nádech. Metoda je neškodná, uplatnili jsme se v diskusi, nedotkli jsme se přednášejícího a všichni jsou spokojeni.

back for good

© jr 0002