Práce, vědomosti a peníze
a souvislost mezi nimi

Inženýrům ani vědcům se nikdy nepodaří vydělat tolik peněz jako obchodním kádrům. Nyní přichází nekompromisní matematický důkaz, který nám vysvětluje, proč je ono tvrzení pravdivé:

Postulát 1: Ve vedení je síla?
Postulát 2: Čas jsou peníze?

Jak každý inženýr ví,

    Práce
Síla = -------
     Čas

Jelikož Vědomost = Síla a Čas = Peníze, vychází nám:

       Práce
Vědomost = ----------
       Peníze

Pro peníze nám tedy vychází:

      Práce
Peníze = ----------
     Vědomost

Tudíž, dosáhne-li Vědomost nuly, vychází nám nekonečno pro peníze bez ohledu na množství vykonané práce.
Řešení: Čím méně víš, tím více peněz vyděláš!

back for good

© jr 2002