Schvalovací proces - jak to chodí v práci
nepřipadá vám to povědomé?

Otázka: Kolik tlapek mají myši?
Původní odpověď: Myši mají čtyři tlapky.

Připomínka vedoucího: Rozpracovat.
1. revize: Myši mají pět končetin, čtyři z nich jsou tlapky.

Připomínka vedoucího: A co pátá končetina?
2. revize: Myši mají pět končetin, čtyři z nich jsou tlapky a pátý je ocásek.

Připomínka vedoucího: Cože? Tlapky bez nohou?
3. revize: Myši mají čtyři nohy, čtyři tlapky a jeden ocásek na myš.

Připomínka vedoucího: Zmatené. Znamená to dohromady 9 končetin?
4. revize: Myši mají čtyři sestavy noha-tlapka a jednu sestavu ocásku na jedno tělo.

Připomínka vedoucího: Není probráno vyčerpávajícím způsobem.
5. revize: Každá myš je vybavena čtyřmi nohami a ocáskem. Každá noha je vybavena tlapkou, a to na opačném konci, než je tělo. Ocásek tlapku nemá.

Připomínka vedoucího: Popisné, ale málo rozhodné.
6. revize: K jedné myši přísluší: čtyři sestavy noha-tlapka, jeden ocásek. Žádná odchyka od této zásady není přípustná, protože by vznikla disproporce v nedostatkových zásobách končetin.

Připomínka vedoucího: Příliš autoritativní, potlačuje kreativitu.
7. revize: Myši mají čtyři tlapky; každá tlapka je připojena k jedné malé noze spojené do jednoho celku s celkovým strukturálním subsytémem myši. K subsystému myši je připojen rovněž tenký ocásek, v podstatě bez funkčního významu - plní pouze okrasnou úlohu.

Připomínka vedoucího: Příliš rozvláčné a odborné. Odpovězte na položenou otázku.
Konečná revize: Myši mají čtyři tlapky.

Připomínka vedoucího: Schvaluje se.

back for good

© jr 1002