Studentské práce o pánském přirození

Studenti dostali téma, o kterém měli co nejobšírněji napsat. Téma znělo:
"Proč je pánské přirození na konci rozšířené?"
Studenti píšou jako diví a po písemce se sejdou a diskutují o tom, co kdo napsal. Dva studenti stojí opodál hloučku a šeptají si.
"Cos napsal vole?" Povídá ten jeden.
"No já napsal, že je rozšířený proto, aby lépe uspokojil ženu."
"A sakra, to mě nenapadlo. Já napsal proto, aby neklouzala ruka."

back for good

© jr 7002