Jak uspořádat naprosto strašlivou přednášku

Jeden fyzikální časopis přinesl návod, jak uspořádat naprosto strašlivou odbornou přednášku na fyzikální konferenci. Přednášku je nejlépe zařadit na odpolední zasedání v pátek 17.30 hodin. Během přednášky se doporučuje promítat co nejvíce diapozitivů nebo průsvitných fólií tak, aby se střídaly po 5 až 10 sekundách. Pokud autor nemá dostatek vlastních diapozitivů, může si půjčit od kolegy, nebo je může promítat střídavě dopředu a pozpátku. Na každém diapozitivu musí být co nejvíce křivek a bodů; jsou-li promítány rovnice, musí mít každá alespoň 15 členů a 20 proměnných. Písmenka a číslice je třeba volit co nejmenší. Doporučuje se během přednášky promítnout alespoň 2 až 3 diapozitivy vzhůru nohama - uvolňuje to napětí v sále.

Pokud jde o vlastní přednášku, je důležité se na ni vůbec nepřipravovat a nezkoušet si ji předem. Doporučuje se také nedělat si písemnou přípravu, protože by se ještě mohla dostat někomu do rukou. Je konec konců záležitostí posluchačů, aby si sami urovnali chod autorových myšlenek. Je dobré každý promítaný obrázek sáhodlouze komentovat a soustředit se hlavně na detaily, které nemají s hlavním tématem přednášky nic společného Pokud někdo z posluchačů ještě neusnul, je třeba promítnout obrázek znovu a zopakovat komentář.

Při přednášení stojíme vždy zásadně zády k posluchačům, díváme se na projekční plátno a mluvíme co nejtišeji. Způsob přednesu můžeme volit dvojí. Buď hovoříme velmi rychle, zejména je-li řeč o podstatných otázkách, nebo naopak mluvíme rozvlekle pomalu, protahujeme slova, necháváme některé věty nedokončeny a časové mezery vyplňujeme sděleními jako "ehm" nebo "eee" a podobně. Máme-li k dispozici světelné ukazovátko, opisuje jím v pravidelném rytmu malé kroužky na projekčním plátně. Je zjištěno, že u 50 až 60 procent posluchačů v prvních třech řadách se v takovém případě dostavuje žaludeční nevolnost.

Důležité je využít ke své přednášce nejen všechen vyhrazený čas, ale i čas k diskusi a také alespoň část času určeného pro dalšího přednášejícího. Vyhneme se tím zbytečným dotazům z publika. Kromě toho ti,kdo budou přednášet po nás, stejně nemají nic zajímavého a důležitého, co by mohli posluchačům sdělit.

Poznámka: Naši studenti by zajisté ze své zkušenosti mohli dát četné rady, jak lze i takto strašlivou přednášku podstatně zhoršit.

back for good

© jr 0002