Petěrburský příběh

Pozdně podzimní paprsky příjemně proteplily Petěrburský prospekt. Proslulý park plukovníka Pulkinova poblíž prospektu pokrýval podzim přízračný, překrásně pestrobarevný plášť propůjčující parku podobu pomalu pitoresktní. Poledním parkem poklidně přecházejí párky. Pohlední podporučíci provázejí pýřící se panny po potemnělých pěšinách, poručíci potají pletou počestné provdané paní postrádající povyražení, plukovníci pod penzi provázejí.... plukovníky pod penzí. Podporučík Pavel Potapovič, poslední potomek prastarého pokolení Potapovičů, polehounku přidržuje po pravici Plavuchu Pekrusovnu. Pavel připomíná postavou Parida. Perfektně přímá páteř připomíná Pavlův původ, paže - pevné pružiny, plece - pravidelně pracující písty. Pravotočivá, pečlivě přičesaná pěšinka, plavý, přesně přistřižený plnovous, přísný pátravý pohled. Přitom poměrně plachý, povahy připomínající průzračný potůček, prosazující právo, pokaždé připraven padnout pro pravdu. Popravdě poklad!
Při pátečním plese představil Pavlovi přítel Plavuchu Perkusovnu. Pavel propadl Plavušiným pekelným půvabům. Při polonéze popadl příležitost prose: "Přijďte, Pulkinův park představuje překrásnou příležitost pro procházku. Prosím, Pllavucho Perkusovno." Plavucha pomalu přikývla. Pavlovo pozvání plnilo Plavuchu přenádhernými představami.
Pak přišlo přivolávané pondělí. Pavel posečkal Plavušina pochopitelně pozdního příchodu. Poté poctil příchozí poklonou, políbivše Plavuše průzračný prstík přizdobený parádním prstenem po pratetě. Poklidně proplouvali parkem, Pavel příjemně povídal, Perkusovna pozorně poslouchala polichocena přečetnými projevy Pavlovy pozornosti. Překrásné popoledne. Postava Plavuchy Perkusovny poutala plným právem pozornost protijdoucích pánů. Pavel pukal pochopitelnou pýchou. Prazvláštně proplétá pravoslavný Pánbůh předivo příběhů pozemského pobývání, panečku. Proti párečku přichází Petr Prudnikov. Popis Petra Prudnikova prostý patolízalských příkras potěší pouze příslušníky povahové periférie představované povaleči, příživníky, popřípadě prostopášné playboye. Petr Prudnikov, pravoboček po padoušském politikovi, předákovi partaje Pravicových prospěchářů, pobýval poblíž parku. Palác Prudnikovců, perla Petěrburgu, pamatoval přespočet prudkých pitek provázených pranicemi působícími přítomným prostopášníkům pochybné potěšení. Petr, panebože promiň, podědil perfídnictví po papínkovi. Prvořadou povinnost představovalo pro Petra prznění příslušnic protichůdného pohlaví, ponejvíce pak pann. Po prošustrování panenského pelu, pýchy pann, pohodil Petr prchavý pozůstatek patologických pohnutek, představující po potěšení podlých pudů pouze přítěž.
Pátrejme, proč procházel Petr parkem, pročpak? Příroda přeci představovala pro Petra prázdný pojem. Přeceňovat pohnutky perfídníkovi postrádá půvabu. Park? Plno paní, paniček, pann, popřípadě přinejhorším prodejných poběhlic. Petrovy pudy pracují. Po přehršli planých, pouze pozorností plýtvajících plytkostech, patří Petr pojednou pravý poklad. Plný pysk, pevná prsa, parádní postava, přitom pravděpodobně pořád panna! Přelud, phantom? Pche! Plavucha Perkusovna provázená Pavlem Potapovičem.
Petr Prudnikov poulí panenky proti Plavušině překypujícímu poprsí. "Panebože!" Popsané partie přitahují plně Petrovu pozornost. "Pane!" Pavel prudce předstoupil před Petra. Plazma prudce pilzovala Pavlovými plícemi. "Palác Prudnikovců poutá pobouřenou pozornost počestných petěrburganů. Platí: Petr Prudnikov = prase!" "Pavle, pojďte prosím!" Plavucha popotahuje Pavla pryč. "Pěsti, píky, pistole, Petře Prudnikove?" "Pavle, proboha!" "Pistole, Pavle Potapoviči. Padnete, pane podporučíku." "Pět padesát při prameni potoka protékajícího parkem. Přijímáte?" "Přijímám."
Pár pistolí, plná pozornost. Pramenící potok přehlušuje pláč Plavuchy Perkusovny postávající poblíž. Petr ptýlí Pavlovu pozornost provokacemi. "Potřebuješ pořádnej průplach, podporučíku." "Pah, pse." Pravil pouze Pavel. Pak přišel pokyn. "Pal!" Prásk, prásk. Petr pomalu padá. Pavel? Pohoda.
Parkem právě procházející pediatr, proslulý Pjotr Poklopčikov, pohotově přiskakuje prohlédnout Petra. "Průstřel paty," prohlásil. "Panenkomarjá," popotahuje poraněný Petr. "Příště prostřelím pravou plíci, pajdale!" Pavel počastován právě Plavušiným polibkem, připomíná pyšného páva. "Pojďte poklade, povečeříme."
Petr Prudnikov pateticky poslouchá pediatrova posudku. "Pogumovaná protéza, pane. Pozor, pojišťovna proplácí pouze polovinu!"

back for good

© jr 3002