Pověz to ještě dnes
aneb další člověčí bajka

Pozn. AS: tak je tu další z příběhů, u kterých jsem dlouze uvažoval, zda-li je mám komentovat a opět tak neučiním - nechám to na vás

Byl jednou jeden ... chlapec, který se narodil s nemocí. Byla to nevyléčitelná nemoc. V 17 letech mohl každou chvílí umřít. Žil stále jen schovaný v domě, pod dohledem své matky. Jednou už toho ale měl dost, a tak se rozhodl, jedinkrát si vyjít. Poprosil svou matku o dovolení a ona mu to umožnila. Když se procházel svou čtvrtí, viděl množství obchodů. Když šel okolo obchodu s hudebninami, zahlédl nádherné děvče, asi v jeho letech. Byla to láska na první pohled. Otevřel dveře a vstoupil dovnitř. Nedíval se po ničem jiném, jen po ní. Stále více se blížil k přepážce, kde stála. Zvedla oči a s úsměvem se zeptala:
"Můžu vám nějak pomoct?"
Během toho okamžiku si myslel, že je to ten nejkrásnější úsměv, který ve svém životě spatřil. Pocítil potřebu ji políbit právě v tomto momentu. Koktavě odvětil:
"Ano, eeehhh, uuuhhh... rád bych koupil jedno CD."
Bez přemýšlení vzal první CD, které uviděl a zaplatil.
"Chceš to zabalit?" zeptalo se děvče, zase s úsměvem.
Odpověděl že ano, a kýval souhlasně hlavou; ona šla dozadu a pak přišla se zabaleným balíčkem, který mu podala. On si jej vzal a zmateně vyrazil ze dveří. Odešel domů a od toho dne navštěvoval tento obchod každičký den, aby si pod záminkou koupil nějaké CD. To děvče stále balilo jednotlivé CD a on si je pak bral domů, pokládal je nerozbalené do šuplíku. Příliš se styděl, než aby pozval to děvče, aby si s ním vyšla. Ačkoliv už to zkoušel, pořád se k tomu nemohl odhodlat. Matka se ho v tom pokoušela povzbudit, aby se další den odvážil. On se chytl za srdce a, ...a vyšel odvážně k obchodu. Jako obvykle si koupil CD a jako vždy ho dostal zabalené. Vzal si balíček a když se ona nedívala, rychle ji nechal na pultu lístek se svým telefonním číslem a vyběhl z obchodu ven.
"... Crrrrrr !!!" matka zvedla sluchátko.
"Ano?", bylo to ona, ptala se na jejího syna; matka naprosto zničená, začala plakat a řekla:
"Ty to nevíš? ... Včera zemřel."
Bylo příliš dlouho ticho, až na pláč matky, který se v sluchátku ozýval. Později šla matka do pokoje svého syna, aby si jej připomněla. Rozhodla se začít s tříděním jeho věcí. Otevřela šuplík a k jejímu překvapení se tam tyčily hory CD, které nebyly ani rozbalené. Byla zvědavá, bylo jich tam tolik a tak to nevydržela a vzala jedno, sedla si na postel a začala ho rozbalovat. Uvnitř našla přiložený i nějaký lístek. Podívala se na něj a začala číst. Stálo tam:
"Ahoj!, jsi opravdu milý, chtěl by sis se mnou někdy vyjít? Moc se mi líbíš ... Sofia."
S hlasitou emocí otevřela matka ještě jedno CD, a i z něj vypadl ven papír s podobným obsahem. Rozbalila pak ještě několik různých CD ... a objevila spoustu obdobných vzkazů.

Ponaučení: Takový je život, nečekej příliš dlouho, když chceš někomu říct, co cítíš. Pověz to ještě dnes. Zítra může být už příliš pozdě.

Tato zpráva byla napsána, aby o tom začali lidé přemýšlet; a tak pomalu, ale jistě měnili svět. Když si myslíš, že je důležité, měnit tento svět, pošli tuto zprávu všem lidem, které máš rád a kterých si vážíš a nezapomeň, pokud něco cítíš, nestyď se za to, protože zítra už může být příliš pozdě.

back for good

© jr 2002