Postihy za porušení pracovní disciplíny

Dejme tomu, že jste se v práci dopustili obzvlášť závažné hloupé chyby. Způsob, jak budou vaši nadřízení reagovat, však nezávisí na druhu a závažnosti chyby, jak byste si mysleli, ale na výši vašeho příjmu. Uvedená skutečnost byla vědecky přezkoumána a výsledek se dá vyjádřit následovně:

Čistý příjem:  Reakce:
do 8.000,-Ty hlupáku, okamžitě jsi propuštěný!
do 10.000,-Neuvěřitelný průser, zápis do osobní složky.
do 12.000,-Neuvěřitelný průser.
do 15.000,-Průser.
do 20.000,-Výzva, abyste to pro příště udělali o něco lépe.
do 30.000,-Prosba o zaujetí postoje k novému druhu pracovního postupu.
do 50.000,-Žádná reakce, chybu si zodpoví vaši kolegové z prvních 4 bodů této poučky.
do 70.000,-Uznání za nekonvenční pracovní postup a za zjištění novodobých perspektiv.
do 150.000,-Vaše chyba je označená za strategické rozhodnutí.
od 150.000,-  Váš pracovní postup je vyhlášený za podnikový vzor, povolají vás do představenstva a na dvoře vám postaví sochu v životní velikosti. Samozřejmě se vaše příjmy zvýší o 30%.

back for good

© jr 4002