Dr.Plzák
pozn.: optimalizovámo pro Internet Explorer
Program zjistí vhodnost partnerů z hlediska biorytmu a pohlaví dítěte zrozené z čisté lásky těchto dvou bytostí.

Vhodnost partnerů :
Diagram dává odpověd na to, jak se partneři k sobě hodí z hlediska biorytmu.
Pro manželské páry se nedoporučuje !!! :-))

Pohlaví dítěte :
Výpočet pohlaví dítěte je velice složitý proces.
Je proto nutno se na něj dívat z hlediska nejpravděpodobnějšího výsledku našeho snažení (tedy hlavně vašeho). Z dlouhodobé statistiky však vyplývá 88.35% úspěšnost předpovědí dodaných počítačem.
Nedoporučuje se používat retrospektivně !!!

Pozn.:Výpočty závisí i na období, v kterém je provádíte, proto se výsledky určité dvojice pro různá období mohou lišit!

datum narození muže: 
datum narození ženy: 
např.:[29][11][1977]
předpokládaný rok početí: 
vhodnost je:
fyzický cyklus
 %
citový cyklus
 %
intelektuální cyklus 
 %
celková vhodnost
 %
Pohlaví dítěte dle datumu početí
měsíc/den   1-6    7-12  13-18 19-26 27-end
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

vysvětlivky: Z = děvčátko, M = chlapeček, X = x-čata, ? = nelze předpovědět

další informace, případné dotazy a připomínky: angel@sf.cz
tento program používáte na vlastní nebezpečí
pozn.: toto je zkušební verze, proto omluvte jisté nedostatky a nepřesnosti

back for good

© jr 1002