Žádost o zvýšení platu

Já Penis, tímto požaduji zvýšení platu z těchto důvodů:

Odpověď lidských majitelů

Po vyhodnocení Vašich požadavků, které jste uvedl, komise zamítá tyto požadavky z následujících důvodů:

back for good

© jr 0002