Pepův příběh

Pepa má vdanou milenku. Jednou, když je u ní a zrovna jsou v nejlepším, vyleze z pod postele šváb. Už ho chtěl zabít bačkorou, když v tom šváb promluvil lidským hlasem:
"Nezabíjej mě, ještě ti budu užitečný."
Pepa jej tedy nezabil a pokračoval v "práci".
Najednou zvonek! "Proboha, můj muž! Kam se schováš?!"
Pepa začal zmatkovat, ale zpod postele opět vylezl šváb a povídá:
"Zatáhni si za něj a proměníš se ve švába. Až budeš potřebovat, zatahej se dvakrát a proměníš se v člověka."
Pepa zatáhnul a byl z něj šváb. Ukryl se pod postelí a počkal, až manžel usne. Pak se za něj zatahal dvakrát ... a nic ... zůstal švábem. Zuřivě si sním začal škubat, ale nic nepomáhalo. Najednou za sebou zaslechl ostrý hlas:
"Kolego, vy nejen, že klidně usnete na poradě, ale dokonce tady ještě bezostyšně onanujete!!!"

back for good

© jr 5002