Zbožní papoušci

Žena přijde ke knězi a říká mu:
"Otče, mám problém. Doma mám dva papoušky, samičky, a ony pořád opakují jednu a tutéž větu.
"Jakou větu?" táže se kněz.
No, říkají: "Ahoj, my jsme dvě coury, nechcete se pobavit?"
"To je ale obscénní," vykřikne kněz. Pak se ale zamyslí a povídá:
"Možná že bych věděl o něčem, co by Váš problém mohlo vyřešit. Doma mám dva papoušky, samečky, které jsem naučil modlit se a číst bibli. Přineste své papoušky ke mně domů, dáme je do klece k Francisovi a Bobovi a oni naučí ty dvě Vaše nezbednice zbožnosti a modlitbám. Pak jistě přestanou opakovat tu... frázi."
"Děkuji Vám, otče. Tohle by skutečně mohlo pomoci," odpoví žena.
Příští den přinese své dvě papoušice ke knězi domů. Když vstoupí do domu, skutečně uvidí dva papoušky v kleci, jak drží růženec a modlí se. Žena s nadšením přistoupí ke kleci a vpustí do ní své dvě papoušice. Po několika vteřinách se z klece unisono ozve:
"Ahoj, my jsme dvě coury, nechcete se pobavit?"
Místností se rozhostí napjaté ticho. Pak se jeden šokovaný papoušek podívá na druhého a povídá:
"Odlož růženec Franku, naše modlitby byly vyslyšeny."

back for good

© jr 4002