Otázky ...

Říká se, že hlupák, může položit tolik otázek, že na ně tisíc moudrých nestačí odpovědět.
Proto jsem tady, abych vám ty otázky zprostředkovaně položil.
Myslíte si, že znáte odpovědi?