James O'Barr - Vrána

Předmluva - John Bergin
(Na osmělém místě)
Jednoho dne ztratíte vše, co máte, na ten den vás nepřipraví nic. Ani víra... ani náboženství... ne, když zemře někdo, koho milujete. Poznáte prázdnotu... zjistíte, jaké to je, když jste úplně a naprosto sami. Nikdy nezapomenete a nikdy se s tím nesmíříte. Osamělí lidé se obvykle nevyjadřují tak podrobně a niterně jako James O'Barr v této knize - takže pokud něco, vezměte si z Vrány alespoň toto ponaučení: Zamyslete se nad tím, co byste mohli ztratit.

Pokud jste člověk, který už nemá co ztratit, tak jste sem již dorazil... A čeká vás mnohem těžší ponaučení.
...
James tuto knihu vytvořil, protože zemřela jeho duše, on ale zjistil, že tělo ještě dýchá. Vrána vychází z jakési osamělé prázdnoty, která se nalézá až daleko za bolestí, žalem a slovy.
...

Nářek
Bolest a strach

Bolest
Před rokem... za chladné říjnové noci...
rozbité auto na prašné silnici...
muž... dívka... šílenství... bolest... a stíny...
můj bože, ty stíny...

Strach
On jen křičí a křičí a tluče hlavou
o zeď, až se mu před očima míhají hasičské vozy
s kvílejícími sirénami.

Bolest, bolest je vše, po čem touží.
A nenávist. Ano. Touží také po nenávisti.

Nikdy nezapomeneme, nikdy se nesmíříme.
A nikdy nepocítíme strach.
Strach je pro nepřítele.
Strach a kulky.

...

Klid. Dnes je ve městě takový klid. Odbíjí půlnoc. Všechno dobré se vytrácí jako zbitý pes a v černočerných stínech ožívají mrtví, pokřivené básně ve špatné angličtině, maso a krev a upřené pohledy...

Tak sklíčený a zoufalý, silný jako ocel, ale uvnitř prázdný, vrána se směje ve světle lamp, má úsměv zombie, úsměv toho, kdo žil a zemřel, a přesto žije dál...

Vrací se domů, kde může být stínem v šeru a malovat si tvář barvami radosti...

Dnes v noci posílá anděla s dary...

Prudká vášeň

...

Ve městě, kam se anděl bojí zaletět a ďábel si tiše prozpěvuje, pod žlutým, opiovým Měsícem rozpouští si smyslná noc černé, omamné vlasy. Stín stínu, k zemi upoutaný duch, se chvěje, ne však z říjnového chladu, leč z erotické bolesti. Říká své mrtvé lásce: "Neměli jsme sem chodit, tak křehcí, tak pošetilí, jako tygři ve vysoké trávě, jako Kristus v zahradě Getsemanské, nasáli jsme svůj strach a přišli sem." A teď se všechny ty ukrutnosti znovu přehrávají jako noční seriál. "Přišli jsme sem, ale neměli jsme tu zůstat. Jako bychom měli nějakou setrvačnost, poloměr a hloubku, nasedli jsme s rychlostí do posledního vlaku a projeli vlastní smrt." A tak vrána krouží zhrouceným snem, jen okamžik, a jediný zvuk, který vydává, připomíná...
Němý výkřik

...

Skoč
do chřtánu
šílenství,
skoč,
tanči
a pěj...

...

Jak nádherná je smrt. Smrt a její bratr spánek.

...

Visutá zahrada - Robert Smith (The Cure/Pornography)
Podivná stvoření v dešti se líbají
a temnota znovu jim ukradla tvary.
Prosím mlč už,
každé slovo ruší
ve visuté zahradě,
kde nikdo nespí
a stěny mají uši.

Měsíční svatozář, paprsek jakýsi,
mým rukám dává andělské obrysy.
V žáru noci
sní zvířecí řev a lidské běsnění.
V žáru noci,
kdy pomalu bez konce upadám do snění.

Padám, nekonečně padám,
rozbíjím se zahradní zeď
a pak se odrážím pryč,
mimo čas a realitu, mimo tehdy a teď.
Padám závratnou hloubkou nebes,
a až se znovu šílený řev nestvůr rozběsní,
nežně přikryj mou tvář oči a uši mé utěsni.

Podivná stvoření v dešti se líbají
a temnota znovu jim krade tvary
ve visuté zhradě,
kde minulost se mění,
ve visuté zahradě,
v reji zvířecích kůží
a lidských masek,
než přijde rozednění.

Padám.
Nekonečně padám.
Rozbíjím se o zahradní zídku
a pak skáču pryč,
mimo čas a realitu, od citových zbytků.
Padám závratnou studnou nebes,
a až naposledy vydechnou ty rozběsněné zrůdy,
nežně přikryj mou tvář,
odežeň všechny bludy.

...

Žalozpěv
Ironie a zoufalství

Ironie
Příliv hříchu je stále silnější a jasnější.
Hodiny těžknou a tíží.
A stíny se usmívají. Temné a divoké.
Tehdy se naděje a touha zhroutí.
Když nevinní milenci tančí
jako andělé vášniví.
A noc temná padá,
kladivo na kovadlinu,
a jediným rozhřešením
je odkaz krutosti.
A jediný tón zní stále dokola.

Zoufalství
Zde had přebývá. Tisíc mil dlouhý,
stočený. Tisíc mil hluboko,
oči jako hašlerky, oči jako hašlerky má,
tvrdé a modré, ale něžné jako tlapky kotěcí.
Mimo dohled či v živlu světla
by mohl býti ďáblem, mohl by andělem být,
s pavouky uvnitř ve vizi pekelné,
jeho páteř je svislým výkřikem,
pomalým jako beton, jako sen rozmazaným,
stáčí se kolem osy ukrutnosti,
poháněn setrvačností, spojení hloubky, poloměru
a rychlosti.
Jeho duše - pokroucené trosky zoufalství a bolesti
a pavouci uvnitř se jen modlí o déšť,
čas zabíjení, čas zabíjení,
a modlí se o déšť,
tisíc mil hluboko.

...

Miluju tě svým dechem, úsměvy, slzami, celým svým životem! A dá-li Bůh, budu tě milovat ještě víc po smrti...

...

Má láska jediná
prázdný pohled má

...

Smrt
Není to smrt, když ji odmítnete...
je jí, pokud ji přijmete.

...

Vzpomínáš, když jsi řekla "Můj?"
A já řekl "Navždy".
Tys řekla "Jenom Navždy?"

...

A.Rimbaud - Being Beauteous

Krásná bytost vysoké postavy před kalinou.
Smrtelné sykoty a tlumené hudební kruhy
způsobují, že toto zbožňované tělo se vznáší,
rozpíná a chvěje jako nějaký přízrak;
šarlatové a černé rány pukají v nádherných údech.
Čisté barvy života se zatemňují,
tančí a rozplývají se
kolem té vidiny v ohradě.

A záchvěvy nakypují a duní
a zběsilá chuť těchto dojmů, nasáta smrtelnými sykoty
a drsnými hudbami,
které svět daleko za námi vrhá na naši krásnou matku
- jež couvá, vztyčuje se.

Oh!, naše kosti jsou zase oděny

novým, milujícím tělem.

Ó toho popelavého obličeje,

ó toho štítu vlasů.

ó těch křišťálových paží!

Ó těla, na něž je se mi vrhnouti spletí
stromů a lehého vzduchu!

...

Já Jéžíše Krista potřebuji
tělené ostatky mé pláčou
úhor, válčiště, způsob života
rychlost, poloměr, pád
rána z milosti

...

Dies irae, dies illa
(onen den, den hněvu)

...

Joy Division - Dekády
A hele, tady jsou.
Pojď blíž a uvidíš
všechny ty mladé a neohrožené,
co nesou si svůj kříž.
Kde až doteď byli?
Tloukli jsme na všechny možné dveře,
i nejtemnější komnaty pekel,
až do vysílení.
Sami sebe jsme dovlekli do středu kruhu,
abychom se na sebe mohli podívat hezky z nadhledu.
Scéna se náhle proměnila
a my se spatřili tak, jako nikdy dříve.
Viděli jsme živý obraz traumat, depresí, degenerace,
utrpení, která jsme prožili,
věčně zakovaní do otrockých pout.
Kde jsme to až doteď byli?
Naše slabá srdce dotloukla,
krmena strachem
i vzrušením z lovu,
jako když slunce kouše do okovů.
Všechny ty rituály nás vysílily
a my ztuhli na místě.
Zhasli jsme.
Tak prázdní jsme zbyli.
Rozpárat a zašít.
Vycucat a odhodit.
A navrch jednu do ksichtu
Kde celou dobu byli?

...

Joy Division - Komakino
Nastala hodina záhad a tajemství,
čas tak zvláštní, až v slovech prázdno zeje,
chvíle tak vzrušující,
až se srdce chvěje,
až krev prudce pění.
Nádhera číhající hluboko v těle,
jako probuzení.

Nikdy nezapomenu.
Systém je nastaven,
začneme.
Vše je kompletně připraveno
a není nikdo,
kdo by spustil reakci.
Vše je zrušeno
příliš brzy.

Rozeznávám lehce detail každé slzy,
impuls, který umrtvuje pohyb,
jak nastražené sítě,
stín, který tiše stojí u cesty
a připomíná mi tě.

Jak najít pevný bod?
Jak najít způsob?
Jak zvládnout bouři vnitřních konfliktů a nejistot?
Jak zdolat horu problémů?
Jak najít krásu utopenou v šedi,
kdy ke správným otázkám
nesedí odpovědi?

A otázek je mnoho.

Jak vyrovnat dluhy,
a nezešílet z toho?

Ukázky použity z knihy:
O'Barr, James: Vrána, přel. D. Krejčová, vyd. Comics Centrum, Martin Trojan 3-Jan, Praha, 2003
Písně od The Cure a Joy Division přebásnil J.Petřičko
Texty od A.Rimbauda přebásnil V.Nezval

back for good

© jr 4002