Nejkratší pohádka

Byl jednou jeden princ a ten se zeptal princezny: "Chceš si mě vzít za muže?"
Na to ona odpověděla: "Ne!"
A ten princ žil potom šťastně mnoho let. Chodil na ryby, lovil zvěř, létal letadlem, každý den hrál golf, jezdil po moři, pil pivo a spal s každou ženou, která si dala říct.
KONEC

back for good

© jr 6002