Tělocvik, který musíte vyzkoušet

Během času, kdy sedíte u počítače, vyzkoušejte toto:

Pravou nohou pohybujte do kruhu ve směru hodinových ručiček, tedy doprava. A teď pravou rukou napište do vzduchu číslo šest - a vaše noha změní směr...

back for good

© jr 4002