Rady a pokyny pro mladou nevěstu
autentický text s dodatečnými úpravami a vloženými glosamy, jež jsem si dovolil udělat, abych tak vyjádřil svou osobní podporu myšlenkám, jež jsou v něm obsaženy

Rady a pokyny pro mladou nevěstu, kterak se chovati a jak zacházeti s intimními a osobními vztahy ve svazku manželském ku prospěchu nezrušitelnosti této požehnané svátosti a pro slávu boží.

Napsala Ruth Smythersová, milovaná žena reverenda L. D. Smytherse, pastora arkadické metodistické církve, při výročním regionálním shromáždění. (vydáno léta páně 1894)

Pro citlivou mladou ženu, které se dostalo řádného vychování jest svatební den paradoxně dnem nejšťastnějším i nejděsivějším zároveň. Kladným okamžikem jest svatba sama o sobě, kdy je nevěsta středem pozornosti a odehrává se krásný, Bohem požehnaný ceremoniál, který symbolizuje její triumf nad mužem, kterého si k sobě připoutala, aby vyplňoval všechny její tužby po zbytek života pozemského. Zápornou chvílí jest pak svatební noc, kdy se nevěsta musí vykoupiti tak říkajíc tím, že bude poprvé čeliti hrůze sexuální zkušenosti.

Za těchto okolností poslyšte, drahá čtenářko, šokující pravdu. Některé ženy očekávají zkoušku ohněm o svatební noci s radostí (upálení manželky nebude vpravdě úplně radostnou záležitostí). Takových pocitů se vyvarujme! Sobecky a tělesně založený manžel může lehce takového nevěstina smýšlení zneužíti. Nikdy by nemělo upadnouti v zapomnění jedno zásadní pravidlo manželství: dávati se musí pomalu, zřídkakdy, a hlavně s nechutí (zřídkakdy jen pomalu, zásadně s nechutí - ještě u toho budeme vzdychat, ne?!!). Jinak by se mohlo přihoditi, že manželství stane se prostorem pro ukájení živočišných tužeb. Na druhou stranu, utlačování nevěsty nemusí vždy zacházeti do krajnosti. Ačkoli jest sex v tom nejlepším případě odporný a v nejhorším případě bezbožný, bolestivý a ponižující zážitek, musí se přetrpěti, a ženy tak činí již od počátku věků. Odměnou budiž jim svatost monogamního domova a děti, jež touto cestou vznikají.

Pro nevěstu je ve většině případů zbytečné brániti se ženichovým započínáním sexuálního aktu. Ideálním manželem by byl ten, kdo by k své ženě přistoupil pouze na její vlastní žádost (podána musí býti alespoň dva dny předem na oficiálním formuláři) a pouze z důvodu zploditi potomstva (on existuje ještě i jiný důvod?). Takové jemnosti a nesobeckosti však od průměrného muže očekávati nelze. Většina mužů, pokud nežije v sebezapření, bude sex vymáhati téměř denně. Moudrá nevěsta statečně protrpí nejvýše dva sexuální zážitky týdně (protože zbytek si co? no přece užije s perverzním manželem!) v prvních měsících manželství a postupem času by se měla všemi možnými způsoby snažiti, aby se četnost snižovala. V tomto ohledu se použíti dá předstíraná nemoc, ospalost i bolesti hlavy (dnešní manželky dovedly tyto věci k dokonalosti). S úspěchem se setkávají také večerní hádky, škorpení, popichování, sekýrování a hašteření zhruba hodinu předtím, kdy obvykle započíná svadění.

Chytré ženy mají vždy v zásobě novou a lepší metodu, jak odmítnouti a odraditi manžela s jeho milostnými návrhy. Dobrá manželka může čekat, že do konce prvního roku manželství se jí podaří snížit častost intimních sblížení na jedno týdně a do konce pátého roku svazku manželského na jedno měsíčně. Mnoha ženám se podařilo do desátého výročí sňatku poroditi děti všechny (tzv. šikulky) a docíliti úplného ukončení sexuálního vztahu se svým manželem (tzv. vdovy). V tomto období se mohou spolehnout, ze láska k dětem a společenský nátlak jejich muže doma udrží.

Tak jako si moudrá nevěsta vždy ví rady, jak udržeti četnost pohlavních styku co nejníže, stejnou pozornost musí věnovati také tomu, aby to byla ona, kdo řídí druh a stupeň styku (vždy mi imponovaly dominantní ženy). Většina mužů jest od přírody spíše perverzní (ehmmm), a když žena vyjde i jen půl kroku vstříc, může to znamenati příval nejodpornějších výmyslů jeho. Třeba, mimo jiné, provozovati normální sex v nenormálních polohách (nebo nenormální sex v normálních polohách), dotýkati se ženina těla ústy a své odporné vzrušené tělo nastavovati k ústům své ženy (nejsme přece zvířata?!). Když jest muž odmítán, začnou se projevovati nechutné mužské zvyky, ke kterým jest v takové situaci každý manžel náchylný. Mluví o sexu, čte příběhy o sexu, je často nahý, prohlíží si fotografie nebo kresby znázorňující nebo připomínající sex.

Moudrá nevěsta nikdy nedovolí, aby její muž viděl její tělo neoblečené (ještě to tak! brrr! stačí, že si musí představovat nějakou pornohvězdu), a nikdy nedopustí, aby on ukazoval své vysvlečené tělo jí. Pokud se sexu nejde vyhnouti, jest nezbytno, aby se provozoval v naprosté tmě (jen aby se ale manžel nespletl a nepřistoupil někam jinam). Spousta žen považuje za rozumné a užitečné nosit silnou bavlněnou noční košili a manžela oblékat do řádného pyžama (je zábavné se navzájem dlouze vysvlékat). Noční úbory si manželé obleknou každý v jiném pokoji (tajemství a následné překvapení jen zvyšuje touhu) a při pohlavním aktu si je nemusí svlékati (mohou ze sebe oblečení strhat), tudíž dojde k odhalení co nejmenšího kousku nahých těl (představivost nástrojem vzrušní jest). Ve chvíli, kdy má nevěsta oblečenu košili a zhasla už všechna světla, postaví se tiše k posteli a očekává svého ženicha. Ten když tápavě vstoupí do místnosti, neměla by žena vydávati žádného zvuku, neboť by tomu mohl porozuměti jako povzbuzení (vzájemné hry mohou působiti velmi povzbudivě). Měla by ho nechat tápati ve tmě ... Vždy jest naděje, že třeba zakopne a způsobí si malé zranění (následuje hra na doktora), kterého by žena mohla využiti jako výmluvy a odepříti mu pohlavní styk (předstíraný nezájem muže rozpaluje).

Když ji najde, měla by manželka ležeti co nejtoporněji (a muž státi). Jakýkoli tělesný pohyb z její strany by si mohl optimistický manžel vyložiti jako vzrušení sexuální (pesimistický manžel by se mohl obávat smrti manželčiny). Pokud se ji chystá políbiti na rty, stačí, když trochu stočí hlavu, a jeho polibek skončí někde na tváři (žena by měla sama ukázat, co jej jí milé). Pokud se jí chystá políbiti na ruku, měla by ji sevřít v pěst (trocha násilí není nikdy na škodu). Pokud ji nadzvedne noční košili a pokusí se ji políbit kdekoli jinde, měla by si ji okamžitě stáhnouti (pozor aby manžel měl dostatek kyslíku, kdyby zůstal uvězněn pod košilí) kam patří, a vyskočiti z postele se slovy, ze ji příroda volá tam, kam musí i král (oddalování jen zvyšuje touhu a následné zážitky). Tohle určitě potlačí jeho touhu líbati zakázaná území.

Když se manžel snaží ženu svésti necudnými řečmi, vymyslí si žena nějakou nesexuální a triviální otázku, kterou mu zničehonic položí (když se jí to líbí). Jakmile na ni muž odpoví, měla by udržovati konversaci na ono téma, i kdyby bylo sebenicotnější. Nakonec manžel pochopí, že když vyžaduje pohlavní styk, musí v tom pokračovati jen bez milostných příkras (a pak že je předehra nutná!). Moudrá žena si nenechá vyhrnouti noční košili dále než k pasu (a naopak od vrchu shrnovati taktéž k pasu) a dovolí nejvýše, aby si muž rozepl poklopec u pyžama (zbytek sama porozepíná), aby mohlo dojíti ke spojení. Manželka je po celou dobu, co on funí a vzdychá, úplně tiše nebo si bručí něco o domácích pracích. A hlavně musí ležeti úplně nehybně a nikdy, za žádných okolnosti nezamručí ani nezastená (ještě aby u toho štěkala!), dokud styk neskončí. Hned, jakmile muž dokončí pohlavní akt, začne ho moudrá žena sekýrovati (to se mi vždy nejvíce líbí) stran drobných úloh, které si přeje, aby ráno vykonal.

Spoustě mužů přináší největší sexuální uspokojeni právě to poklidné konečné vyčerpání těsně po pohlavním aktu, a tak je pro ženu nutno zajistiti, aby v takové chvíli nenastal okamžik klidu, který by si manžel vychutnal. Jinak by mu to mohlo dodati odvahy, aby se znovu pokusil o pohlavní sblížení.

Manželka může být ráda za jednu povzbudivou skutečnost. Celý život jejího muže vychovávala škola, církev, jeho rodina a společnost okolo něj k pocitu viny pro jeho pohlavní touhy. Přichází tedy ve svazek manželský kajícně a studem zahalen, už napůl přemožen a zdolán. A moudrá žena se chopí takové výhody a pozvolna sleduje svůj cíl: nejdříve omezování ve svůj prospěch a poté svého manžela úplně oprostí od sexuálního vyjadřování.

pozn.: Já osobně se musím přiznat, že ta paní ale moc dobře věděla, jak rozdráždit manžela.

back for good

© jr 2002