Jak to chodí v nebi
aneb Zase ty manželky!

Pětaosmdesátiletí manželé zahynuli po 60 letech manželství při dopravní nehodě. Protože manželka prosazovala v posledních 10 letech zdravou dietu a dostatek pohybu, dožili se tohoto věku v překvapivě dobrém zdravotním stavu.

Svatý Petr je hned od nebeské brány odvedl do nového domu s krásnou kuchyní, přepychovým bazénem a podobnými vymoženostmi. Mezi záplavou "Jé!" a "Ááách!" napadlo starého pána zeptat se Sv. Petra, kolik bude tenhle luxus stát.

"Samozřejmě nic - vždyť jste v nebi."

Další prohlídka patřila golfovému hřišti hned vedle nového domu. Dozvěděli se, že hrát mohou každý den, a navíc jednou týdně se hřiště přestaví vždy podle některého slavného hřiště na zemi. Stařík se zase zeptal, kolik dělají členské příspěvky do golfového klubu.

"Jaké příspěvky? Vždyť jste v nebi!"

Potom zašli do klubu a viděli restauraci přímo hýřící vybranými lahůdkami z celého světa. "Kolik toho můžeme sníst?" zeptal se starý pán.

"Ještě to nechápete? Kolik chcete - tohle je nebe."

"A kde najdeme jídla z nízkým obsahem tuků a cholesterolu?" zněla další bázlivá otázka.

"To je na všem to nejlepší - můžete sníst kolik chcete a co chcete, a nikdy neztloustnete a neonemocníte. Tak to chodí v nebi."

Teď už se stařec opravdu rozlobil. Hodil klobouk na zem, zuřivě po něm šlapal a řval vzteky. Sv. Petr i manželka se jej snaží uklidnit a ptají se, co se mu stalo.

"Za to můžeš ty! Nebýt tvé pitomé makrobiotiky, mohl jsem si tu užívat už před desíti lety!!!"

back for good

© jr 3002