Důležité upozornění pro muže
Neuposlechnutí následujícího sdělení může mít vážné následky..


Nápis nad pisoárem:
Stoupni si blíž, je kratší, než si myslíš.

back for good

© jr 4002