Výzkumnictví a akademiologie

Gordonův první zákon: Jestliže nemá cenu nějaký výzkum dělat, pak ani nemá cenu dělat jej dobře.

Maierův zákon: Neodpovídají-li fakta vaší teorii, je třeba se jich co nejrychleji zbavit.
Z čehož vyplývá:
1. Čím závratnější teorie, tím lépe.
2. Pokus lze považovat za zdařilý, pokud není nutno ignorovat více než 50 procent údajů, které nejsou v souladu s vaší teorií.

Williamsův a Hollandův zákon: Když shromáždíte dostatek údajů, můžete vše dokázat statisticky.

Peerův zákon: Každé vyřešení problému změní jeho podstatu.

Harvardův zákon: Za přísně kontrolovaných tlakových, tepelných a dalších fyzikálních podmínek se živý organismus chová, jak ho to zrovna napadne.

Fettův zákon laboratorní práce: Zdařilý pokus se nemá opakovat.

Wyszowského zákon: Žádný pokus nelze zopakovat.

Pravidlo přesnosti: Jestliže pracuješ na řešení nějakého problému, je velkou výhodou, víš-li předem, oč jde.

Youngův zákon: Za každý velký objev vděčíme nějakému omylu.
Důsledek: Čím větší dotace, tím později badatelé k tomu omylu dospějí.

Faktor zbytečnosti: Žádný výzkum není úplně zbytečný - vždycky může sloužit jako odstrašující příklad.

Meskimenův zákon: Nikdy není dost času na to, aby se to udělalo dobře. Ale vždycky je dost času na to, aby se to udělalo znovu.

Meredithův zákon pro ty, kdo chtějí přežít postgraduální studium: Váš profesor se nikdy nesmí dozvědět o tom, že existujete.

Farnsdickův logický vývod: Když věci dospějí od desíti k pěti, cyklus se začne opakovat.

Zákon laboratorní práce: Rozpálené sklo vypadá naprosto stejně jako studené.

Základní pravidlo pro laboranty: Když už nerozumíš tomu, co děláš, dělej to aspoň precizně.

Finagleova osmé pravidlo: Týmová práce má nesmírný význam. Skýtá možnost svalit odpovědnost na jiné.

Finagelovo krédo: Věda se nemýlí. Nedejte se mást fakty.

Stručný průvodce moderní přírodovědou:
1. Je-li to zelené, nebo se to hýbe, je to biologie.
2. Jestliže to zapáchá, je to chemie.
3. Nefunguje-li to, je to fyzika.

Lermanův zákon o technice: Každý technický problém je možno vyřešit, je-li k dispozici dostatek času a peněz.
Lermanův dodatek: Dostatek času a peněz není k dispozici nikdy.

Mannův zákon (zobecněný): Když vědec vypátrá něco, co se dá publikovat, stane se to jádrem jeho teorie.
Z čehož vyplývá:
Načež se tato teorie stane základem veškerého vědeckého myšlení.

back for good

© jr 2002