Murphologie a aplikovaná murphologie

Základní zákon Murphyho: Co se může pokazit, to se taky pokazí.
Důsledky:
1. Nic není tak jednoduché, jak se to na první pohled zdá.
2. Všechno trvá déle, než jsi předpokládal.
3. Může-li se něco pokazit ze čtyř různých příčin a podaří-li se ti nakrásně všechny čtyři odstranit, vzápětí se objeví pátá.
4. Když se do něčeho dáš, najde se něco, co musíš udělat ještě dřív.
5. Příroda vždy nadržuje skrytým vadám.
6. Matka příroda je pěkná děvka.
7. Proti blbcům není ochrany - jsou příliš vynalézaví.
8. Každé řešení přináší nové problémy.
9. Může-li se pokazit více věcí, bude to ta, která napáchá nejvíce škody.

Murphyho filozofie: Usmívej se. Zítra bude hůř.

Bolingův postulát: Cítíte-li se skvěle, buďte bez obav. To přejde.

Murphyho konstanta: Hmota se ničí přímo úměrně ke své hodnotě.

Schnatterlyho shrnutí důsledků: Co se nemůže pokazit, to se taky pokazí.

Sivermanův paradox: Může-li být Murphyho zákon vyvrácen, pak také vyvrácen bude.

Rozšířená varianta Murphyho zákona: Může-li se pokazit více věcí za sebou, pokazí se v nejnevhodnějším pořadí.

Definice pesimisty: Pesimista je optimista se zkušenostmi.

Coitova-Murphyho věta o nevýhodě optimismu: Optimista nemůže být nikdy příjemně překvapen.

Základní dilema kvalifikovaného murphologa: Optimista se domnívá, že svět, ve kterém žijeme, je nejlepší ze všech možných. Pesimista se obává, že je tomu skutečně tak.

První zákon Chisholmův: Když jde všechno dobře, v nejbližších chvílích se nutně něco stane.
Důsledky:
1. Když to vypadá, že už to horší být nemůže, v nejbližší budoucnosti to bude ještě horší.
2. Když se ti zdá, že se situace zlepšuje, znamená to, že jsi něco nepostřehl.

Zymurgyho sedmá vyjímka z Murphyho zákona: Neštěstí nechodí nikdy samo.

Třetí zákon Chisholmův: Každý návrh chápou lidé jinak než ten, kdo ho předkládá.
Důsledky:
1. I když je tvé vysvětlení tak jasné, že vylučuje jakýkoliv nesprávný výklad, přesto se najde někdo, kdo to pochopí špatně.
2. Když máš jistotu, že se tvůj krok setká se všeobecným souhlasem, někomu se určitě líbit nebude.

První zákon Scottův: I když se něco pokazí, může se zdát, že je vše v pořádku.

Ilesův zákon: Všechno lze udělat snáz.

Georgův zákon: Každé plus má své minus.

První Finaglův zákon: Jestliže pokus vyjde, stala se někde chyba.

Aplikovaná Murphologie

Richardovy teze o vlastnictví:
1. Jestliže jsi něco již hodně dlouho schovával, můžeš to vyhodit.
2. Jestliže jsi něco vyhodil, budeš to potřebovat přesně ve chvíli, kdy už to bude nenávratně ztraceno.

Lewiho zákon: I když nakupuješ sebeobezřetněji, buď si jist, že to samé za chvíli uvidíš někde jinde za poloviční cenu.

První zákon cyklistiky: Ať děláš, co děláš, je to vždy do kopce a proti větru.

Johansonův-Lairdův zákon: Zub rozbolí zásadně v sobotu večer.

Heisenbergův princip neurčitosti: Nelze určit, kde se nacházejí všechny předměty současně.
Z čehož vyplývá: Když nalezneme jednu věc, ztratí se nám jiná.

Oienův postřeh: Nejrychleji něco najdeme, začneme-li hledat něco jiného.

Boobův zákon: Hledaná věc se vždycky nalezne až na tom posledním místě.

Heidův zákon front: Ať přijdete jak chcete brzy, vždycky už někdo stojí před vámi.

back for good

© jr 2002