Typy mužů podle IT

Typ Virus:
Ani nespozoruješ, a nastěhuje se ti do bytu; všechno si přivlastní.

Typ Internet:
Musíš zaplatit za přístup.

Typ Server:
Když ho potřebuješ, vždy je obsazený.

Typ Windows:
Je plný chyb, ale nedokážeš si bez něho představit život.

Typ Powerpoint:
Je atraktívní, můžeš se s ním pochlubit, ale sám o sobě nemá hodnotu.

Typ Excell:
Říká se, že ví kdeco, ale ty ho používáš jen pro základní úkony.

Typ Word:
Vždy má pro tebe překvapení, ale v podstatě mu nikdo nerozumí.

Typ DOS:
Kdysi ho měly všichni; dnes o něho nikdo nemá zájem.

Typ Scandisk:
Všichni vědí, že je užitečný a chce jim pomoci, ale nikdo neví, co vlastně dělá.

Typ Screensaver:
Nehodí se na nic, ale aspoň tě zabaví.

Typ Kabel:
Je dobrý, jen když je zastrčený.

Typ Infraport:
Chce udržovat přátelství bez kontaktu.

Typ Microsoft:
Záhadně "padá" v tu nejnevhodnější chvíli, a za nic na světě nevíš proč.

back for good

© jr 4002