Jak se s věkem mění myšlení mužů

Muži ve věku 20, 30, 40 a 50 let byli vystaveni krizové situaci, aby se zjistilo, jaké jsou rozdíly v jejich reakcích na ni.

Na pustém ostrově ztroskotají muži ve věku 20, 30, 40 a 50 let. Po bližší prohlídce ostrova a okolí zjistí, že na ostrůvku hned vedle je skupinka ztroskotaných žen.
20-ti letý mladík navrhne: "Joj chlapi, doplaveme tam a budeme se s nima celý den milovat."
30-ti letý: "Ne, ne. Doplaveme tam, pomilujeme se jednou a hezky pianko poplaveme zpátky."
40-ti letý: "Ale vždyť ony mohou doplavat sem."
50-ti letý: "Hele bacha, támhle už jedna plave, mrcha!"

back for good

© jr 2002