LISTINA PRÁV A SVOBOD FYZIKŮ

Přijímáme jako intuitivně samozřejmé postuláty, že všichni fyzikové se zrodili jako sobě rovní, alespoň v prvním přiblížení, a byli svým Stvořitelem obdařeni určitými privilegii. Mají nárok na střední délku života, n stupňů volnosti a následující práva, která jsou invariantní vůči všem lineárním transformacím:

back for good

© jr 0002