Proč muži lžou?
exkurze do hlubin mužovi duše

Dřevorubec kácel stromy u řeky. Najednou mu sekera spadla do řeky. Začal naříkat a v tom se zjevil Bůh.
"Proč tak naříkáš?" ptal se ho.
"Ach Pane, spadla mi do řeky sekera. Bez ní se nemohu živit."
Bůh z řeky vytáhl stříbrnou sekeru.
"Je to tvá sekera?" zeptal se.
"Ne, není," odpověděl muž.
Bůh sáhl do vody a vytáhl zlatou sekeru: "Je to ona?"
"Ne," zněla dřevorubcova odpověď.
Potřetí sáhl Bůh do vody a tentokrát muži nabídnul železnou sekeru.
"Ano, to je má sekera," zaradoval se dřevorubec.
Boha potěšilo, že je tak čestný a poctivý (muž, no..), proto mu daroval všechny tři sekery.
Po čase se muž procházel se svou ženou na stejném místě. NÁHODA tomu chtěla, že jeho žena uklouzla, spadla do vody a utopila se. Dřevorubec začal plakat.
"Proč pláčeš?" zjevil se před ním Bůh.
"Ó Pane, má žena spadla do řeky a utopila se."
Bůuh vešel do vody a když se vrátil, vedle něj stála Jennifer Lopez. "Je to tvá žena?" zeptal se Bůh.
"Ano, to je ona," odpověděl muž.
"Lžeš," rozhněval se Bůh, "to není ona!"
Dřevorubec padl na kolena a řekl:
"Odpusť, Pane, ale musel jsem. Kdybych ti řekl NE, nabídl bys mi Catherine Zeta-Jones. Kdybych odmítl i tu, vrátil by ses s mojí ženou. Já bych pak řekl ANO a ty bys mi dal všechny tři. Jsem chudý muž. Nedokázal bych se postarat o tři ženy najednou."

Z toho plyne ponaučení:
Pokud muž lže, má pro to opravdu dobrý a čestný důvod a dělá to pro blaho druhých (zvláště své přítelkyně či manželky - a ty by to měly ocenit).

back for good

© jr 4002