Jak vzniká korporativní kultura ve firmě

Zavřete do jedné prázdné místnosti 20 opic. Do středu místnosti pod strop zavěste banán a přisuňte k němu žebřík tak, aby bylo možné na něj dosáhnout. Je to třeba však udělat tak, aby se k banánu nedalo dostat jinou cestou, jen po žebříku. Nainstalujte na strop systém, který vždy, když nějaká opice začne vylézat po žebříku, spustí na celou plochu místnosti ledovou sprchu (něco na způsob hašení požáru). Opice se rychle naučí, že není možné vylézt po žebříku, aby se zároveň nespustila ledová sprcha. Potom nahraďte jednu z dvaceti opic novou opicí. Ta se hned pokusí přiblížit k žebříku a dostat se tak k banánu, čímž se na ni zbylá horda okamžitě vrhne a začne ji mlátit, takže ta chuděra absolutně netuší proč. Následně vyměňte další starou opici za novou. Ostatní se na ni opět vrhnou, přičemž nejvíc ji bude mlátit ta, kterou tam "dodali" těsně předtím. Pokračujte ve výměně opic podle předešlého vzoru, dokud nebudou všechny nové. Teď se už žádná z opic neodváží přiblížit k žebříku a navíc, pokud by to některou z nějakého důvodu napadlo, ostatní ji zmasakrují a nejhorší na věci je, že ani jedna z opic nebude tušit důvod.

Závěr: Takto začíná fungovat korporativní kultura ve firmě.

back for good

© jr 2002