Krize středního věku

Když jsem byl ženatý 25 let, podíval jsem se pozorně na svou ženu a řekl jí: "Drahá, před 25 lety jsme měli malý, laciný byteček, laciné auto, spali jsme na laciné pohovce a dívali jsme se na malou, černobilou televizi, ale zato jsem každou noc spal s krásnou, 25-tiletou, vášnivou blondýnkou.
Teď máme drahou, půlmilionovou vilu, auto za padesát tisíc dolarů, krásnou, velikou ložnici a plasma televizi, ale každou noc musím spát s padesátiletou ženskou. Tak se mi zdá, že ty teď do toho scenáře jaksi nepasuješ."

Moje manželka je velice rozumná ženská. Řekla mi, ať si tedy najdu vášnivou 25-tiletou blondýnku a moje žena se už postará, abych znovu bydlel v laciném bytě, jezdil v laciném autě, spal na laciné pohovce a díval se na malou, černobílou televizi.

Nejsou starší ženy fantastické? Ty opravdu vědí, jak vyřešit krizi středního věku.

back for good

© jr 7002