Dopis z krematoria
že by tu byl někdo navíc?

Urnový háj KREMATORIUM PRAHA

Věc: služba lidstvu
Na základě zhodnocení výsledků minulého sčítání lidu ve Vašem bydlišti bylo konstatováno, že jste dosáhl/a patřičného věku zhýralosti a velké ohyzdnosti tak, že narušujete zdárný průběh akce Za krásnější Prahu. Protože o Vás lidstvo nestojí a společnost od Vás již nic neočekává, vyzýváme Vás, abyste se dostavil/a do týdne na základě obdržení tohoto výměru do Krematoria Strašnice a přihlásil/a se u pece č. 3. za účelem zpopelnění Vaší trapné postavy, poněvadž svým zjevem popuzujete ostatní spoluobčany. Jste povinen/povinna s sebou přinést:

  1. tento výměr,
  2. občanskou legitimaci,
  3. oddací list,
  4. vysvědčení o bezinfekčnosti,
  5. kolečko palivového dříví,
  6. kbelík uhlí (černé, nikoliv mour),
  7. 1 litr petroleje nebo topné nafty,
  8. kostku tuku nebo jedlý olej (pokud jste vysušen/a, aby se Vaše kostra nepřipekla).

Výdaje za úřední výkon činí 500,- kč. V případě, že byste propadl/a roštem, započítáme příplatek 200,- kč za vyhrabání popela. V případě že souhlasíte, aby se Vašeho popela použilo při hnojení (jestliže bude nezávadný), poskytujeme slevu 25,- kč za 1kg popela. Pokud bude možno využít Vašeho popela k čištění předmětů, poskytujeme slevu 10,- kč za 1kg popela. Dále Vám s okamžitou platností zakazujeme požívání alkoholických nápojů s vyjímkou osmistupňového piva, aby při spalování nedošlo k výbuchu. Trpíte - li vodnatostí mozku jste povinen (povina) na tuto okolnost upozornit obsluhující personál pece, aby nedošlo k uhašení ohně.
Dobře si umyjte nohy, abyste nenarušil/a vážnost celého obřadu. Zlaté zuby Vám vyrazíme předem a zdarma. Jste - li drobnější postavy, může Vás vrátný vykouřit v dýmce se slevou 50,- kč, při zachování veškeré piety.

Upozornění:
Při vstupu do krematoria se chovejte slušně, nehlučte, zařaďte se do fronty, neplivejte na zem a nepředbíhejte - na každého se dostane!!!
Tento výměr neprodleně předložte osobnímu oddělení Vašeho zaměstnavatele a v příslušné matrice za účelem vyjmutí z evidence.

S pozdravem ŽEHU ZDAR! Krematorium URNOVÝ HÁJ Praha

back for good

© jr 0002