Pozvání na kongres
Americké fyzikální společnosti

   Americká fyzikální společnost se připravuje na kongres u příležitosti sta let svého trvání. Její časopis APS News uveřejnil úvahu, jak by asi reagovali slavní fyzikální minulosti, kdyby dostali pozvánku k účasti na tomto kongresu:

Pierre a Merie Curieovi zazářili nadšením.
Einstein soudil, že je relativně snadné pozvání přijmout.
Volta byl pozváním přímo elektrizován.
Archimeda pozvání na kongres nadnášelo.
Ampere si nebyl jist, zda se bude moci zúčastnit v proudu událostí a úkolů.
U Ohma vyvolalo pozvání odpor.
Boyle se omluvil tím, že je pod příliš velkýým tlakem.
Edison soudil, že by jeho účast na kongresu mohla vnést více světla.
Dr. Jekzll odmítl účast, protože se necítil být sám sebou.
Watt nemohl odpovědět, protože byl právě pod parou.
Morse odpověděl, že si udělal do svého diáře čárku, ale že by nejraději udělal za celou záležitostí tečku.
Heisenberg odpověděl na pozvání s neurčitostí.
Hertz navrhl, aby se podobné kongresy konaly s větší frekvencí.
Darwin sdělil, že s rozhodnutí počká až podle toho, co se z toho vyvine.
Schroedinger se omluvil, že musí jít se svou kočkou ke zvěrolékaři; nebo snad nemusí?
Descartes sdělil, že si to musí ještě rozmyslet.
Faraday se omluvil, že namá volnou časovou kapacitu.
Newtona pozvání přímo přitahovalo a pociťoval pohnutí.
Gauss jako magnetická osobnost se stal přímo ozdobou kongresu.
Pavlovovi se při pomyšlení na kongres začaly sbíhat sliny.

back for good

© jr 0002