Jak se jmenuje tahle knížka IV?
čtvrté pokračování různých hádanek a hlavolamů pro potrápení mozečků

Ze zápisků inspektora Fishtrawna
Pro potěchu i poučení všech, kdo se zajímají o využití logiky v boji proti zločinu, jsou tu slavné případy inspektora Nicka Fishtrawna ze Scotland Yardu.

1. Jednoduchý případ na začátek:
Bylo vyloupeno skladiště a pachatel (nebo pachatelé) odvezl lup autem. Do Scotland Yardu předvedli tři protřelé zločince, A, B a C, a vyslýchali je. Zjistilo se toto:
(1) Do loupeže nebyl zapleten nikdo jiný než A, B a C.
(2) C se nikdy nepouští do akce bez A.
(3) B neumí řídit auto.
Je A vinen?    (odpověď)

2. Případ s dvojčaty.
V tomto neobvyklém případě šlo o loupež, jež se stala v Londýně. Tři podezřelé zločince A, B a C pochytali a předvedli k výslechu. Přitom však A a C byli dvojčata podobná si jak vejce vejci a jen málokdo je od sebe dokázal rozeznat. Všichni tři podezřelí měli už hustě popsaný trestní rejstřík a ve Scotland Yardu dobře věděli, co jsou zač a jaké mají zvyky. Dvojčata byla dost bojácná a ani jedno z nich by se neodvážilo pustit do akce bez společníka. Naproti tomu B byl ostrý hoch a spolčováním přímo opovrhoval. Několik svědků vypovědělo, že v době, kdy došlo k loupeži, viděli jedno z dvojčat v jistém baru v Doveru, nevědělo se však, které z dvojčat to bylo. Pokud do loupeže nebyl zapleten nikdo jiný než A, B a C, kdo z nich je vinen a kdo nevinen?    (odpověď)

3. Případ McGregorova obchodu.
Pan McGregor, obchodník z Londýna, telefonoval do Scotland Yardu, že mu vyloupili obchod. K výslechu byli předvedeni tři podezřelí, A, B a C. Zjistily se tyto skutečnosti:
(1) Každý z těch tří, A, B i C, byl v den loupeže v obchodě, a nikdo další ten den v obchodě nebyl.
(2) Pokud je vinen A, měl právě jednoho společníka.
(3) Pokud je B nevinen, je nevinen i C.
(4) Pokud jsou vinni právě dva, pak jedním z nich je A.
(5) Pokud je C nevinen, je nevinen i B.
Koho inspektor Fishtrawn obvinil z loupeže?    (odpověď)

4. Na jednom malém ostrově byl souzen jistý člověk. Soudu bylo známo, že obviněný se narodil na sousedním ostrově poctivců a padouchů (poctivci vždy mluví pravdu, padouši vždy lžou). Obžalovanému dovolili pronést na svou obhajobu jen jediný výrok. Na chvíli se zamyslel, a pak prohlásil: "Ten, kdo spáchal ten zločin, je padouch." Bylo to od něho moudré, že to řekl? Pomohlo mu to, přitížilo nebo to bylo jedno?    (odpověď)

Jak se vyhnout vlkodlakům
Předpokládejme, že jste zavítali do lesa, jehož každý obyvatel je buď poctivec, nebo padouch (poctivci vždy mluví pravdu, padouši vždy lžou). Navíc někteří z obyvatel jsou vlkodlaci a mají takový podivný zvyk, že se občas v noci proměňují ve vlky a dáví lidi. Vlkodlaci se také dělí na poctivce a padouchy.

5. Zpovídáte tři zdejší obyvatele, A, B a C, a je známo, že právě jeden z nich je vlkodlak. Prohlásí:
A: C je vlkodlak.
B: Já nejsem vlkodlak.
C: Aspoň dva z nás jsou padouši.
Hádanka má dvě části:
(a) Je vlkodlak poctivec nebo padouch?
(b) Kdybyste si měli jednoho z nich vzít za průvodce, a kdyby vám víc záleželo na tom, aby to nebyl vlkodlak, než aby to nebyl padouch, kterého byste si vybrali?    (odpověď)

6. Opět potkáte tři obyvatele a víte, že: každý z A, B a C je buď poctivec nebo padouch, a právě jeden z nich je vlkodlak. Prohlásí:
A: Jsem vlkodlak.
B: Jsem vlkodlak.
C: Nanejvýš jeden z nás je poctivec.
Charakterizujte A, B a C.    (odpověď)

7. Jdete dále a uprostřed lesa se střetnete s dalšími třemi obyvateli, z nichž každý je buď poctivec nebo padouch. Výroky pronesou pouze dva:
A: Aspoň jeden z nás tří je padouch.
B: C je poctivec.
Přitom je mezi nimi právě jeden vlkodlak a je to poctivec. Kdo je vlkodlak?    (odpověď)

A ještě něco na závěr: Co je logika
Jak vystihl povahu logiky Thurber.
V Třináctero hodinách vystihuje James Thurber povahu logiky takhle: Protože lze dotknout se hodin a přitom je nezastavit, lze také hodiny uvést v chod a přitom se jich nedotknout. Tak chápu logiku já.

back for good

© jr 2002