Jak se jmenuje tahle knížka III?
třetí pokračování různých hádanek a hlavolamů pro potrápení mozečků

Ostrov Bahava
Ostrov Bahava je ostrovem ženské rovnoprávnosti, takže se tu nejen muži, ale i ženy dělí na poctivce (mluví vždy pravdu), padouchy (neustále lžou) a normální (někdy lžou, někdy mluví pravdu). Jistá vládkyně Bahavy vydala zákon, podle něhož poctivec může uzavřít sňatek jen s padouchem a padouch jen s poctivcem. (Takže normální člověk si může vzít jenom normálního.)
1. Představme si jeden takový manželský pár, pana a paní A, a ti prohlásí:
Pan A: Moje žena není normální.
Paní A: Můj muž není normální.
Co je pan A, co je paní A?
pozn. AS: nenechte se zmást tím, že ve skutečném životě mají muži vždy pravdu a ženy nejsou normální    (odpověď)

2. Teď půjde o dva manželské páry na ostrově Bahava, o pana a paní A a pana a paní B. Tři z nich řeknou:
Pan A: Pan B je poctivec.
Paní A: Manžel má pravdu, pan B je poctivec.
Paní B: Je to tak. Můj muž je poctivec.
Co je každý z těch čtyř, a které z uvedených tří výroků jsou pravdivé?    (odpověď)

Alenka v Lese zapomínání
Když Alenka vešla do Lesa zapomínání, nezapomínala všechno, jenom něco. Často zapomínala, jak se jmenuje, a asi vůbec nejvíc zapomínala, který den v týdnu zrovna je. Do lesa také chodili Lev a Jednorožec. To jsou zvláštní stvoření. Lev každé pondělí, úterý a středu lže a ostatní dny v týdnu mluví pravdu. Jednorožec lže vždy ve čtvrtek, v pátek a v sobotu, zato zbylé dny v týdnu mluví pravdu.
3. Jednou Alenka potkala Lva a Jednorožce, když zrovna odpočívali pod stromem. Ti dva prohlásili:
Lev: Včera jsem měl lhací den.
Jednorožec: Já měl včera taky lhací den.
Z těchhle dvou výroků Alenka (bylo to náramně bystré děvče) dokázala vyvodit, který je právě den v týdnu. Který to byl?    (odpověď)

4. Které dny v týdnu může Lev prohlásit:
(1) Včera jsem lhal.
(2) Zítra budu zase lhát.    (odpověď)

Záhada Porciiných skříněk
V Shakespearově Benátském kupci vystupuje dívka Porcie, a ta má tři skříňky - zlatou, stříbrnou a olověnou - a v jedné z nich je Porciina podobizna. Kdo se uchází o její ruku, musí určit, v které skříňce podobizna je, a pokud má štěstí (nebo je tak chytrý) a uhodne, smí se s ní oženit. Na víku každé skříňky je nápis, který má nápadníkovi při volbě pomoci.
5. Dejme tomu, že by si Porcia chtěla vybrat manžela ne podle toho, jak je ctnostný, ale jen podle toho, jak je inteligentní. Dala na skříňky nápisy:
Zlatá
Stříbrná
Olověná
podobizna je
  v této skříňce  
 podobizna není 
v této skříňce
 podobizna není 
ve zlaté skříňce
   (odpověď)

6. Nápadník vybral správnou skříňku, byla svatba a žili spolu šťastně - alespoň na nějaký čas. Jednoho dne však Porcii napadlo, že hádanka nebyla vůbec těžká a že by chtěla někoho opravdu chytrého. A tak nelenila, rozvedla se a na skříňky tentokrát umístila tyto nápisy:
Zlatá
Stříbrná
Olověná
podobizna není
 ve stříbrné skříňce 
  podobizna není  
v této skříňce
podobizna je
    v této skříňce    
Nápadníkovi prozradila, že aspoň jeden z nápisů je pravdivý a aspoň jeden je nepravdivý. Ve které skříňce byla podobizna?
Jak už osud někdy dělá schválnosti, ukázalo se, že nápadníkem je Porciin bývalý manžel. A byl tak chytrý, že rozluštil i tuhle hádanku, takže se vzali znovu. Manžel si Porcii odvedl domů, přehnul ji přes koleno, pořádně jí naplácal, a Porcii už ty bláznivé nápady přešly.
pozn. AS: naplácat by potřebovaly všechny ženy (některé i dvakrát)    (odpověď)

7. Porciina dcera (obzvlášť pronikavě inteligentní děvče) se také rozhodla podrobit své nápadníky zkoušce se skříňkami. Obohatila však zkoušku o nový prvek. Prozradila nápadníkovi, že každou skříňku zhotovil jeden ze dvou proslulých florentských řemeslníků - Cellini nebo Bellini. Když Cellini zhotovil skříňku, vždycky ji opatřil nepravdivým nápisem, kdežto Bellini své skříňky vždy popisoval podle pravdy. Dívka přitom dbala, aby tuto tradici neporušila.
Do jedné ze skříněk vložila dýku a nápadník měl vybrat tu, ve které dýka nebyla. (Poté mohl podstoupit další test.)
Zlatá
Stříbrná
Olověná
dýka je
  v této skříňce  
 
    tato skříňka    
je prázdná
 
nanejvýš jednu
 z těchto tří skříněk 
zhotovil Bellini
Kterou ze skříněk měl nápadník vybrat?
pozn. AS: tu s dýkou a děvče ke sňatku donutit násilím bez absolvování dalších testů    (odpověď)

back for good

© jr 2002