Jak se jmenuje tahle knížka II?
pokračování různých hádanek a hlavolamů pro potrápení mozečků

1. Záhada s výtahem
Pan Ptáček bydlí v pětadvacátém poschodí. Každý den, vyjma sobot a nedělí, sjede ráno výtahem do přízemí a jde do práce. Večer, když se vrací, vyjede do čtyřiadvacátého poschodí a to jedno patro vyjde vždycky pěšky. Proč vystupuje ve čtyřiadvacátém poschodí a ne v pětadvacátém?    (odpověď)

2. Podivné mince
Dvě mince dávají dohromady 3 Kč, i když jedna z nich není koruna. Co je to za mince?    (odpověď)

Ostrov poctivců a padouchů
Existuje nepřeberné množství hádanek o ostrově, na němž jedni jeho obyvatelé, nazývaní poctivci, vždycky mluví pravdu, a ostatní, nazývaní padouchy, vždycky lžou. Předpokládá se, že každý obyvatel ostrova je buď poctivec, nebo padouch.

3. Tři obyvatelé - A, B a C - klábosí na zahradě. Jde kolem cizinec a zeptá se A: "Kolik je mezi vámi poctivců?" A odpoví ale nezřetelně, takže cizinec nerozezná, co řekl. Cizinec se proto zeptá B: "Co říkal A?" B odpoví: "A říkal, že je mezi námi jediný poctivec." Nato řekne C: "Nevěřte B, ten lže!" Co jsou B a C?    (odpověď)

4. V této hádance vystupují jenom dva, A a B, každý z nich je poctivec nebo padouch. A prohlásí: "Aspoň jeden z nás je padouch." Co jsou A a B?    (odpověď)

5. Opět máme tři obyvatele, A, B a C a každý je buď poctivec nebo padouch. A a B prohlásí:
A: Všichni jsme padouši.
B: Právě jeden z nás je poctivec.
Co jsou A, B a C?    (odpověď)

6. Když jsem jednou přijel na ostrov poctivců a padouchů, šel jsem kolem dvou obyvatel, kteří odpočívali pod stromem. Zeptal jsem se jednoho z nich: "Je mezi vámi poctivec?" Odpověděl, a já znal na svou otázku správnou odpověď. Co je ten, kterého jsem se zeptal - poctivec nebo padouch? A co je ten druhý?    (odpověď)

A nakonec jedna chuťovka pro lidi s "nevšedním myšlením".
7. Tentokrát jdete po ostrově kolem jednoho obyvatele, co na sluníčku tluče špačky. Vzpomenete si, že se jmenuje Petr nebo Pavel, ale nemůžete se upamatovat, jestli tak nebo onak. Zeptáte se ho tedy, jak se jmenuje, a on vám odpoví: "Petr." Jak se jmenuje?    (odpověď)

back for good

© jr 2002