Jak se jmenuje tahle knížka?

Tak se mi nedávno dostala pod oči další z knih, které jsem si vždy toužil přečíst. Teď ale nějak nevím, Jak se jmenuje tahle knížka?, ale určitě ji napsal Raymond M. Smullyan. Je plná různých hádanek, logických zapletenců a dalších prapodivností, jež mají za úkol potrápit náplň našich hlaviček. A jelikož já jsem se natrápil už dost (ach ty ženy!), tak dalším v řadě na mučidla jste vy.

Kdo je na obrázku?
1. Dívám se na čísi podobiznu. Zajímalo by vás, kdo je na ní zobrazen? Prozradím vám, že nemám sourozence a že otec toho muže na obrázku je syn mého otce. Kdo je na obrázku?    (odpověď)

2. Teď vám prozradím, že nemám sourozence a že syn toho pána na obrázku je syn mého otce. Kdo je tentokrát na obrázku?    (odpověď)

Kolik devítek?
3. V jistém hotelu mají 100 pokojů a jejich dveře označili čísly od 1 do 100. Kolikrát při tom použili šablonu, podle které se píše devítka?    (odpověď)

Ponožky v zásuvce
Tato hádanka je velice jednoduchá a kdekdo ji asi zná.
4. V pokoji je tma a v zásuvce prádelníku je čtyřiadvacet červených a čtyřiadvacet modrých ponožek. Kolik nejméně ponožek musím vyndat ze zásuvky, abych měl jistotu, že budu mít alespoň dvě ponožky stejné barvy?    (odpověď)

Počítáme vlasy
5. V Lysé pod Plešivou se věci mají následovně:
(1) Žádní dva obyvatelé nemají na hlavě přesně stejně vlasů.
(2) Žádný obyvatel nemá na hlavě přesně 518 vlasů.
(3) Lysá má víc obyvatel, než má kterýkoliv obyvatel vlasů na hlavě.
Jaký je nejvyšší možný počet obyvatel Lysé pod Plešivou?    (odpověď)

Kdo je vrah?
6. Tenhle příběh vypráví o karavaně putující saharskou pouští. Tři hlavní postavy si nazvěme A, B, C. A nenáviděl C a rozhodl se ho zavraždit. Jednou k večeru, když postavili stany, nasypal mu jed do vaku s vodou (to byla jediná zásoba vody, kterou C měl). Nezávisle na tom se B rovněž rozhodl zavraždit C, a (aniž tušil, že voda patřící C je už otrávená) propíchl C jeho vak, takže voda pomalu vykapala. Výsledkem bylo, že C za několik dní zemřel žízní. Otázkou je: kdo byl vrahem, A nebo B? Podle jedné úvahy byl vrahem B, protože C se ani nestačil napít jedu, který mu nasypal A do vaku, a zemřel by, i kdyby A nebyl vodu otrávil. Podle jiné úvahy byl skutečným vrahem A, protože jakmile jednou A otrávil vodu, byl C odsouzen k smrti a zemřel by, i kdyby mu B vak nepropíchl. Která z úvah je správná?    (odpověď)

back for good

© jr 1002