Knězovo ponaučení

Kněz jel autem, když tu u cesty zpozoroval stopující řeholnickou sestru. Zastavil, nabídl jí rámě, které s povděkem přijala, a pomohl jí nastoupit. Když ji usadil a zapnul pásy, všiml si, že jí z mnišského hábitu vykukují nádherné nohy, což ho naprosto vykolejilo, že mu ruka sklouzla a pohladila její stehno.
Sestra se na něho podívala a řekla: "Otče, pamatuj na žalm 129!"
Kněz se se znepokojením začal vydatně ospravedlňovat a přinutil se odtáhnout ruku ze stehna. Avšak oči z něho odvrátit nedokázal. Po chvíli, při řazení, mu ale ruka opět sklouzla.
Sestra se opět podívala a pověděla: "Otče, vzpomínáš na žalm 129?"
Kněz se zase začal ospravedlňovat: "Promiň sestro, ale touhy tělo jsou tak silné a vůle slabá!". Po příjezdu do kláštera jeptiška vystoupila, mnohoznačně se usmála a pomalu odešla. Kněz pospíchal do kostela, našel bibli a hledal žalm 129 ..
"Jen dále, postupuj a dojdeš vrcholu."

Ponaučení: "Vždy se snažte být profesionály ve svém odboru - jinak můžete propásnout životní příležitost!"

back for good

© jr 4002