Prohlášení jednoho z kandidátů na funkci rektora MU v Brně

Problémy, které vidím:

Co hodlám udělat ve funkci rektora MU:

Jak potřebné změny na MU financovat:

back for good

© jr 4002