Elixír úspěchu
aneb pár užitečných pokynů do kancelářské džungle

Nikdy nechoďte po chodbách bez dokumentů v ruce.
Lidé s dokumenty v ruce vypadají jako těžce pracující zaměstnanci, kteří spěchají na důležité jednání. Lidé s prázdnýma rukama vypadají, že spěchají na kafe. Lidé s novinami v ruce vypadají, že spěchají na záchod. A nad to si zařiďte, aby vás některý z vedoucích pracovníků odvezl večer domů, takto totiž vyvoláte mylný dojem, že pracujete déle než skutečně pracujete.

Používejte počítač, abyste vypadali zaměstnaně.
Kdykoliv použijete počítač, vypadá to pro náhodného pozorovatele jako "práce". Můžete odesílat a vyřizovat soukromé e-maily, propočítávat své finance a vůbec dělat vítr, aniž byste dělali cokoli by jen vzdáleně připomínajícího práci. Sice nezískáte žádnou společenskou prestiž, když budete mluvit o počítačích, ale zas tak hrozně nejsou. Když vás přistihne šéf - a on vás přistihne - vaší nejlepší obranou je tvrdit, že se učíte používat nový software a tím spoříte peníze za školení. Nejste lenoch, jste samostudent. Nabídněte šéfovi, že mu ukážete, co jste se naučili. To ho spolehlivě odežene jak vyděšenou ještěrku.

Neurovnaný stůl.
Vrcholoví manažeři mohou odejít od čistého stolu. U nás ostatních to vypadá, že nepracujeme dostatečně tvrdě. Vytvořte kolem sebe obrovské hromady dokumentů. Pro kolemjdoucího vypadá loňská práce stejně jako dnešní, počítá se objem. Kupte je vysoko a doširoka. Pokud víte, že někdo jde do vaší kanceláře, pohřběte dokument, který potřebujete, někam doprostřed hromady a usilovně ho hledejte, když on/ona přichází.

Hlasová pošta.
Nikdy nezvedejte telefon, když máte hlasovou poštu. Lidi vám nevolají jen tak pro nic za nic - volají vám, protože chtějí, abyste VY udělali něco pro NĚ. Ale tak se nedá žít. Sledujte všechny své hovory přes hlasovou poštu. Pokud vám někdo nechá vzkaz a zní to jako budoucí práce, odpovězte, až když je dotyčný na obědě - vypadá to, že jste svědomitý a tvrdě makáte, ačkoli jste spíš liška podšitá. Pokud si skutečně osvojíte metodu sledovaní hlasové pošty a odpovídání, když nikdo není přítomen, zvýší se počet případů, kdy to volající vzdá nebo najde řešení, které nezahrnuje vás. Nejsladší vzkaz v hlasove poště zní: "Zapomeň na můj poslední vzkaz. Já se o to postarám." Pokud vaše hlasová schránka má kapacitu jen pro omezené množství vzkazů, snažte se ji co nejčastěji naplňovat. Jeden způsob, jak toho dosáhnout je nikdy nemazat staré vzkazy. Pokud to i tak trvá moc dlouho, posílejte vzkazy sami sobě. Ti, kteří vám volají, uslyší nahranou zprávu "Promiňte, tato hlasová schránka je plná." - neklamný znak, že jste velmi zaměstnaný a velmi důležitý.

Vypadat netrpělivě a mrzutě.
Člověk by se měl vždycky snažit vypadat netrpělivě a mrzutě a vzbudit tak u šéfů dojem, že má pořád co dělat.

Buďte v práci přesčas.
Vždy opouštějte kancelář pozdě, zvláště když je šéf ještě někde poblíž. Můžete si číst časopisy nebo knihy, které jste si vždycky chtěli přečíst, ale neměli jste dřív čas. Určitě odcházejte kolem šéfovy pracovny. Posílejte důležité e-maily v nekřesťanskou hodinu (např. 21:35, 7:05 apod.) a o státních svátcích.

Okázalé vzdychání.
Vzdychejte hodně nahlas, když je kolem spousta lidí. Dělá to dojem, že jste pod velkým tlakem.

Strategie kupení.
Nestačí jen kupit dokumenty na stole. Dejte spoustu knih na zem apod.- vždycky si je můžete půjčit z knihovny. Tlusté návody k počítačům jsou nejlepší.

Vytvořte si slovní zásobu.
Prečtěte si některý z časopisů o počítačích a naučte se žargon a označení nových výrobku. Volně je pak používejte v rozhovoru se šéfy. Pamatujte si, že nemusí rozumět, co říkáte, ale musíte to říkat zajímavě. Nezáleží na tom, co si myslíte, cítíte, nebo v co věříte, záleží na tom, co DĚLÁTE.

back for good

© jr 2002