A viš jak se těži kameň?

Paní učitelka přijde s žáky na exkurzi do kamenolomu. Ředitel kamenolomu ji odkáže na střelmistra, co se opírá támhle o lopatu. Že tady dělá celej život a ví o tom úplně všecko.
Střelmistr říká: "Děcka, divéte se. Tady do té skály se najebó díry. Do tech děr se najebe dynamit ..... a ten to rozjebne. Na takový vélký jebance. Do tech jebanců se jebe a jebe, až se rozjebó na takový menší jebance. Ty jebance se jebnó do lisu. A ten lis do toho jebe a jebe, až se to rozjebe na prach. Ten prach se jebne do fabriky. V té fabrice se z teho najebó kameně na stavbu. Te kameně se jebnó na stavbu. A ti zedníci se s těma kameňama jebó a jebó, až najebajó baráky. A v těch barákách se jebe a jebe a jebe, až se najebajó takový zjebanci, jako ste vy, keří nevijó, jak se jebe do kameňa."

back for good

© jr 7002