Budoucnost jazyků

Ve vývoji všech jazyků lze vysledovat jednoznačné trendy, které nám dovolují předvídat jejich pravděpodobný budoucí vývoj.

V mluvené francouzštině bude za 200 let jediný zvuk - samohláska. Všechny souhlásky a mezery mezi slovy vymizí a zbude jen nejasný zvuk na způsob dlouhého "Eauuuuuuuuuuu..." Jeho význam bude vyplývat z výrazu tváře. Psaná podoba francouzštiny se ovšem nezmění.

Zmíněné souhlásky však nezmizí ze světa. Přestěhují se do češtiny, kde již dnes existují bezsamohlásková slova a dokonce věty. Za 200 let již v češtině budou pouze souhlásky.

Anglická slovní zásoba bude za 200 let sjednocením slovní zásoby všech ostatních jazyků. Pravopis ovšem zůstane zachován anglický.

Obdobně japonská abeceda obsáhne všechny ostatní abecedy světa.

Ruská abeceda se sjednotí s latinkou, avšak zrcadlově obrácenou. K překladu z ruštiny do polštiny potom postačí zrcadlo.

Konečně za 200 let bude v němčině celá kniha sestávat z jediného slova. Samozřejmě až na sloveso na konci.

back for good

© jr 3002